BLOG: Hoe voorkom je dat het verzorgingshuis in je dorp sluit?

Tips voor dorpsbewoners met een missie!

Veel verzorgingshuizen sluiten of worden getransformeerd naar verpleeghuizen. Op het platteland stuit dat vaak op weerstand van dorpsbewoners. De volgende zorgvoorziening ligt immers niet om de hoek. In een aantal Groninger dorpen nemen bewoners de regie in handen om hun verzorgingshuis te behouden. En het lukt!

Het afgelopen jaar mocht ik de dorpen Noordbroek en Grijpskerk helpen met hun initiatief zelf het verzorgingshuis over te nemen. In deze blog lees je welke valkuilen je voor moet waken, en krijg je een praktisch stappenplan en slimme tips om deze strijd te winnen.

Succes gegarandeerd?!

Zorgen dat het verzorgingshuis in je dorp openblijft, is een enorme uitdaging. Voor je deze strijd aangaat, wil je zeker weten dat de kans van slagen groot is. Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn, wil het een succes worden?

  1. Er is écht een urgentie, bijvoorbeeld de sluiting van het enige verzorgingshuis in het dorp.
  2. Het verzorgingshuis is heel belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp, omdat het bijvoorbeeld sterk vergrijzend is, een sterke gemeenschapszin kent of al veel voorzieningen zijn verdwenen.
  3. De culturele afstand met het meest nabijgelegen dorp met een verzorgingshuis is groot.
  4. Een klein groepje mensen (5-10 mensen) zet er echt de schouders onder.
  5. Bewoners trekken het initiatief.

 

Vermijd deze drie grootste valkuilen

1. Zorgprofessionals die aan chronisch systeemdenken lijden
Zorgprofessionals zijn gewend om te denken vanuit systemen die de reguliere gang van zaken bepalen. Door deze systemen weet je de weg en kun je dingen snel en efficiënt regelen. Maar bij een onconventioneel project als dit, werken die systemen vooral tegen. Als adviseur heb ik gemerkt dat je dit systeemdenken vooral aan het begin helemaal los moet laten. Ga mee in de open ideeën van de bewoners. Zij hebben een heel helder beeld hoe zij hun ouderen graag oud zien worden en laten zich niet beperken door regels.

2. Geen communicatieplan voor behoud van vrijwilligers
Het overgenomen verzorgingshuis draait op vrijwilligers, maar wat gebeurt er als die er genoeg van hebben? Het op peil houden van je vrijwilligers vraagt om een goed communicatieplan, voortdurende inspanning en waardering tonen. Mensen willen er graag toe doen en doen veel voor dat goede gevoel. Zorg dat je dat goede gevoel koestert!

3. Eten als bijzaak zien
Eten verbindt, en die verbinding is precies waar het uiteindelijk om draait. De keuken openhouden was daarom een belangrijk doel in de drie dorpen. Tegelijkertijd is dit financieel gezien een van de moeilijkste puzzels. De oplossing is overal anders. In Grijpskerk wordt de keuken rendabel door het MFC aan te trekken, waardoor extra baropbrengsten de cijfers weer in het groene trekken. In Noordbroek overwegen we de dagbesteding de keuken te laten runnen. In dat geval wordt de begeleider de kok is en doen de cliënten het snij- en roerwerk als dagbesteding.

Download stappenplan: hoe houd je het verzorgingshuis open?

Collectieve overname van het verzorgingshuis door het dorp is een nog onontgonnen terrein. Hoe houd je de aanpak overzichtelijk en werkbaar? Terugkijkend op de ervaringen van de pionierende dorpen Warffum, Grijpskerk en Noordbroek, doorlopen allen een soortgelijk proces. Hier download je een praktisch aanvalsplan.

Wanneer schakel je professionele hulp in ?

Als je professionele hulp inschakelt, is het belangrijk dat je die persoon maximaal kunt vertrouwen dat diegene 100% achter de bewoners en hun plannen staan. Hulp inschakelen is een idee als:

  • je merkt dat je moeite hebt de stakeholders ervan te overtuigen dat je het zorgcomplex een (financieel) gezonde toekomst kunt bieden.
  • je merkt dat je geen gesprekspartner bent voor de andere stakeholders. Het huidige zorglandschap is zo ingewikkeld gemaakt, dat je zonder kennis daarvan snel verzandt in alle regeltjes, vakterminologie en afkortingen.

Over deze blog

Diet Hensums adviseert de zorgcoöperaties in Noordbroek en Grijpskerk bij de overname van de verzorgingshuizen. Zij werkt op het snijvlak van de wereld van de professionals en de burger en probeert die kloof in haar dagelijks werk te dichten.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Projecten