Gebiedsontwikkeling

Het 'venijn' zit in het begin

Traditionele gebiedsontwikkeling aan de hand van een vastomlijnd plan voldoet niet meer. Fysieke ontwikkeling in gebieden is door nieuwe verhoudingen tussen overheid en markt, de veranderde economische situatie en demografische verschuivingen een stuk ingewikkelder en breder geworden. Dogma’s als ‘top-down versus bottom-up’, of ‘klein is het nieuwe groot’ leiden enkel tot vooringenomen posities van belanghebbenden.

Onze gebiedsontwikkeling werkvelden

Werken aan gebiedsbinding

Ons traditionele werkveld in de herstructurering van woonwijken heeft ons geleerd dat de (vernieuwde) binding van mensen met hun ruimtelijke omgeving essentieel is om gebieden te laten functioneren. Dit doen we door het weer zichtbaar maken van verloren gewaande kenmerken, passende woon- en werkmilieus toe te voegen, en voor een goede functiemenging op maat gesneden voorzieningen te zorgen, permanent dan wel tijdelijk. Wij doen dat als procesmanager, woningmarktexpert, stedenbouwkundige, architect, bouwkundige en kostendeskundige.

Benodigdheden: probleemeigenaar, detail en schaal

Snelle streken op papier, allesomvattende globale exploitaties zijn voorbij. Het moet met veel meer precisie en detail. Het is belangrijker als ooit om te onderkennen wie de echte probleemeigenaar is, waar het juiste schaalniveau van werken zich bevindt. Door recessie en demografie is het spel tussen tijdelijke voorzieningen en permanente ingrepen een echt vak geworden. Dit inzicht is bij de start essentieel, het venijn zit in het begin.

Economisch duurzaam

De omvangrijke verdienprogramma’s zijn in veel gebieden verleden tijd. Een duurzame gebiedsontwikkeling komt nu neer op het ontwikkelen van een vernieuwend en degelijk businessmodel. Analyse van geldstromen door een gebied en het alternatief inzetten daarvan, bieden soms nieuwe creatieve haalbaarheidskansen.

afbeelding strategisch en concreet

concrete visies in strategische opgaven

KAW brengt concrete kennis in strategische vraagstukken!

– De verschillende schaalniveaus waarop een opgave vaak betrekking heeft, de verschillende probleemeigenaren en verschillende beschikbaarheid van tijd en geld vragen om een team waarin verschillende expertises elkaar aanvullen.

– KAW benadert de opgave altijd multidisciplinair, net zoals een opgave zelden één onderwerp betreft, is de oplossing zelden enkel een ruimtelijk plan. KAW combineert inzicht in alle aspecten van de opgave, vraag / uitgangssituatie / cultuur / ruimtelijke kansen en mogelijke toekomstscenario’s, tot een juiste probleemstelling voordat de oplossing gegeven wordt. KAW stelt het juiste team samen en is daarin flexibel.

– Afhankelijk van de opgave ligt de nadruk meer bij procesmanagement, stedenbouwkundige verkenning of juist bouwkundig onderzoek, rekenen of tekenen of  juist communicatie met belanghebbenden.

Meer weten over gebiedsontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op met adviseur Henk Kieft | 06 557 485 91| [email protected] of met stedenbouwkundige Wout Smits | 06 546 614 21| [email protected]

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren