Mathieu Kastelijn

teamleider | architect

Mathieu is sinds het afronden van zijn opleiding Architectuur aan de faculteit Bouwkunde in Delft in 2004 werkzaam aan diverse renovatie opgaven en grote binnenstedelijke herstructureringen over het hele land. Hij heeft een rationele houding ten aanzien van de Nederlandse bouwpraktijk.

Een gebouw is het resultaat van een proces. Er zijn veel factoren van invloed op dit proces en dus ook op het gebouw. Dat maakt ontwerpen tot een combinatie van creativiteit, realiteit en procesmanagement. Als architect ben ik verantwoordelijk deze onderdelen met alle belanghebbenden vorm te geven. Een gebouw is een teamprestatie. De inzet van alle betrokkenen bepaalt de kwaliteit van het resultaat.

Vastgoed is in beweging. We zitten in een overgang van een kwantitatieve naar een kwalitatieve vraag. De financiële situatie op de korte termijn en demografische ontwikkelingen op de midden en lange termijn zorgen ervoor dat meer dan voorheen elke investering in vastgoed weloverwogen, duurzaam en toekomstgericht moet zijn. Verbinden van kennis en kunde wordt steeds waardevoller.

In een periode die zich kenmerkt door onzekerheid en waar alles in een steeds hoger tempo lijkt te veranderen zorgen gebouwen gelukkig nog voor herkenbaarheid en emotie. Daar moeten we verantwoordelijk mee omgaan.