Theo Adema

adviseur

Betrokkenheid en nieuwe uitdagingen zijn de reden voor Theo om elke dag met plezier op kantoor te komen. Resultaat wil hij zien! Vandaar dat hij na zijn opleiding planologie toch dagelijks met beide benen in de wijk staat.

Het woongenot van mensen in wijken, steden en dorpen hangt af van veel factoren. Theo ambieert niet een specialist op al die vlakken te zijn. Zijn kracht schuilt in het bijeen brengen en houden van mensen met een gezamenlijk doel: een betere leefomgeving creëren.

“Ik ben niet van de ellenlange rapporten, ik zorg dat het gebeurt!”

Werken in wijken, samen met bewoners, corporaties, ondernemers en zorginstellingen geeft Theo enorm veel energie. De steeds wisselende vraagstukken vereisen maatwerk en creativiteit. In complexe vraagstukken is KAW op haar best. Want door disciplines als woon- en zorgadvies, stedenbouw, architectuur, bouwkunde en vastgoedrekenen te combineren, ontstaan vaak verrassende oplossingen.

Bij Theo kun je terecht voor expertise van zorgvastgoedrekenmodellen en herontwikkeling van zorgvastgoed. Daarnaast is hij trekker van het interne kennisteam herstructurering. Hij is verantwoordelijk voor de productontwikkeling en kennisvergaring op het gebied van sociale en fysieke wijkvernieuwing.

Detachering

  • 2010 / 2011  Interim Programmamanager Gorecht West bij Lefier
  • 2009 / 2010  Adviseur Zorg Zorgcomplex Berchhiem bij Zorgkwadrant
  • 2008 / 2009  Gebiedsontwikkelaar bij Accolade

Projecten van Theo Adema