Werkconferentie woningmarkt Fryslân

Gemeenten en provincie werken binnen de Friese Aanpak samen aan bouwstenen voor de omgevingsvisies. Weusthuis Associatie is als adviseur betrokken en maakte samen met KAW een gedetailleerde analyse van de Friese woningmarkt. De resultaten delen we graag met u! We doen dat tijdens een werkconferentie vanuit de Achmea toren in de binnenstad van Leeuwarden.

We bespreken de toekomstige woningmarkt-opgaven:
1. De ontwikkeling van de vraagkant: bouwen voor wie en waar?
2. Het bestaande woningaanbod: dreigende overschotten
3. Verduurzaming van woning en woonomgeving in het kader van de energietransitie

Programma:
• Demografie
• Kwaliteit van de voorraad (A0)
• Markt: vraag en aanbod (A0)
• Incourante voorraad
• Energietransitie

Heeft u/uw collega beleidsmaker geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Daniël Depenbrock 06-54 902 124