Onderwijs

Wij brengen belangen bij elkaar

Onderwijsland is een woelige wereld; nieuwe doelgroepen, andere samenwerkingsverbanden, strengere eisen aan de gebouwen. Allemaal zaken die ertoe leiden dat uw organisatie verandert. KAW is goed in het verknopen van de verschillende belangen die spelen, en helpt u mee de nieuwe organisatie zo vorm te geven dat die helemaal klaar is voor de toekomst. Zodat u als schoolbestuur niet verzandt in procedures, maar u zich kunt richten op wat écht belangrijk is: de kinderen.

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

KAW ondersteunt schoolbesturen en gemeentes bij het ontwikkelen van een Beleidsrijk IHP dat passende huisvesting met onderwijskwaliteit combineert. Wij ondersteunen dit proces in woord en beeld, en helpen moeilijke onderwerpen als denominatie en identiteit bespreekbaar te maken. Wij werken met u aan een gedegen visie, maar belangrijker nog, creëren de noodzakelijke draagvlak onder alle betrokken partijen om het plan ook uitvoerbaar te maken.
Lees meer over beleidsrijke IHP’s >

Programma van Eisen voor Scholen

Een brede school vraagt om een Programma van Eisen waar iedereen achter staat. Dat creëert duidelijkheid en enthousiasme bij de gebruikers, en zorgt voor een optimale balans tussen de wensen van de gebruikers en het beschikbare budget.
Lees meer over PvE’s >

Architect Mark Koopman ontwierp 't Sprengenhus in Laag Soeren

Architect Mark Koopman ontwierp ’t Sprengenhus in Laag Soeren

Geen advies nodig, maar een architect?

Meer weten over de onderwijsprojecten van KAW? Op de projectpagina vindt u een overzicht van onze architectuur of vraag het projectboek scholen aan bij Ans! Voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met KAW’s architecten die warm lopen van het idee mooie scholen voor kinderen te ontwerpen.

Mark Koopman | 06 54 661 418 | [email protected]