Programma van Eisen voor Scholen

Samenwerken? Zorg dat u het PvE eerst op orde hebt!

Bijzondere gebouwen vragen om een bijzondere aanpak. Een brede school is zo’n bijzonder gebouw. Naast de school worden ook andere partijen in een gebouw ondergebracht. Hoe werk je in deze situatie toe naar een Programma van Eisen waar iedereen achter staat?

Wat levert een goed Programma van Eisen op?

  • Duidelijkheid en enthousiasme bij de gebruikers
  • Optimale balans tussen de wensen van de gebruikers en het beschikbare budget
  • Heldere afspraken vooraf voorkomen moeilijkheden in de samenwerking
  • Samenwerkingsafspraken om het beheer soepel en kostenefficiënt te laten verlopen
  • Eerste ideeën en eisen voor de ideale plattegrond
  • Met heldere exploitatieberekeningen weet u precies voor welke kosten u staat

Bezint eer ge begint

Vaak bouwt men eerst de accommodatie en denkt dan pas na over belangrijke zaken, zoals indeling, onderhoud, beheer en financiën. Welke ruimten zijn voor privé gebruik en welke zijn gemeenschappelijk? Wie regelt het onderhoud voor de ruimtes? Hoeveel m2 willen de gebruikers en kunnen ze de huur hiervoor opbrengen?

Onze aanpak: “In Reverse”

Dit zijn allemaal zaken die van groot belang zijn wanneer je hebt te maken met meerdere gebruikers van één pand. Dit moet vóór de bouw afgestemd zijn, om eventuele problemen achteraf tussen de gebruikers onderling en tussen de gebruikers en eigenaar van het pand te voorkomen. Bij KAW gaan we daarom voor een andere aanpak: de ‘In Reverse’ aanpak. We nemen een stapje terug om vragen deze vragen die vaak aan het eind van het proces worden behandeld, in de programmafase al te beantwoorden.

Samen meerwaarde creëren

KAW ondersteunt op proces en inhoud. We brengen partijen bij elkaar om hun wensen om te zetten naar functie-eisen. Zo creëren wij uiteindelijk een Programma van Eisen waar iedereen achter staat, dat de ruimte optimaal benut, en waar goede afspraken zijn gemaakt over het gebruik.

Meer weten over PvE’s?

Neem vrijblijvend contact op met Dik Breunis | 06 557 485 85 | [email protected]