Ik wil graag uitleg

Stap 1

Vul hier het aantal woningen per label in van de woningvoorraad die u wilt onderzoeken. Levert dit niet het gewenste resultaat op? Door andere aantallen in te voeren kunt u zien wat nodig is om wel aan uw doelstellingen te voldoen.

Stap 2

Vul het aantal woningen in dat u per jaar gaat renoveren. Vul bijvoorbeeld het aantal woningen per label van uw organisatie of de hele gemeente in. De calculator gaat uit van een gemiddelde labelstijging van 2 stappen.

Stap 3

Vul het aantal woningen in dat u per jaar slopen en nieuw bouwen. Nieuwbouwwoningen vallen onder energielabel A.

Grafiek 1 laat het effect van de ingrepen op de gasrekening van een woning zien. Hierbij zijn de gemiddelde gaslasten over de hele woningvoorraad genomen. De calculator rekent met een toekomstige gasprijs gebaseerd op de prijsontwikkeling van de afgelopen 7 jaar.

Grafiek 2 laat de jaarlijkse CO2 uitstoot van de gehele woningvoorraad zien. Het geeft aan welke CO2 reductie wordt behaald met het opgegeven aantal renovaties en sloop/nieuwbouw woningen.

Grafiek 3 geeft de energielabel-verdeling weer van de hele woningvoorraad vóór en na de ingreep.

Woningvoorraad Gasverbruik (in m3 x 1000)
Woninglabel Vul uw woningvoorraad
naar label in
Uw woningvoorraad in 2030 Verschuiving woning
per label per jaar
Gemiddeld gasverbruik per woning Huidig gasverbruik
totale voorraad per jaar
Uw gasverbruik in 2030
totale voorraad per jaar
Reductie gasverbruik ... %
A 0.57
B 0.76
C 0.89
D 1.17
E 1.52
F 2.14
G 2.72
totaal
Hoeveel woningen gaat
u jaarlijks renoveren?
woningen per jaar
Hoeveel woningen gaat
u jaarlijks vervangen?
woningen per jaar

Energiebesparingscheck

Haalt u de beoogde energiereductie met de huidige plannen?

Als gemeente of woningcorporatie staat u voor de complexe opgave uw woningvoorraad te verduurzamen. Hierbij is het tempo van sloop / nieuwbouw en renovatie een van de belangrijkste factoren.

Bereken de CO2 reductie

Met de energiebesparingscalculator berekent u welke invloed deze beslissing heeft op energielasten en CO2 uitstoot. Hiermee wordt het een stuk makkelijker om een goede woningvoorraadstrategie te bepalen. De energiebesparingscalculator rekent aan de hand van uw renovatie- en sloop / nieuwbouw-ambities uit welke gasreductie u in 2030 kunt realiseren.

Calculator vertelt mogelijke energiebesparing

De energiebesparingscalculator geeft een indicatie van de besparing die behaald kan worden met ingrepen in de woningvoorraad. De besparing is afhankelijk van diverse factoren en kan daarom afwijken van de werkelijk haalbare reductie.

Een exactere berekening nodig?

KAW heeft ook een methode ontwikkeld waarmee gedetailleerd kan worden gekeken naar de maatregelen die nodig en wenselijk zijn voor de komende jaren. Sparren met onze adviseur kan ook, neem dan contact op met Daniël Depenbrock | 06 549 021 24 | [email protected]