I Privedomein info
Typologie info
II Dichtheid info
Overgang prive / openbaar info
Functie openbare ruimte info
Huur en koop info
Opbouw buurt info
Architectuur info
III Morfologie info
Groen info
Status info
Bereikbaarheid info
Voorzieningen info
maximale score
behaalde score
rapportcijfer

Woonmilieucheck

Matchen plek en doelgroep?

Woonmilieus zijn een handige manier om te bepalen voor welke mensen een wijk aantrekkelijk is, en met welke middelen je een wijk meer ‘eigen’ kleur kunt geven. Benieuwd welk woonmilieu een wijk heeft? Met de woonmilieucheck kun je zelf voor elke plek in een stad beoordelen welk woonmilieu daar bij hoort.

Hoe werkt het?

  1. bekijk de plek aandachtig
  2. kies het best passende antwoord in bovenstaande tabel
  3. klik op de oranje icoontjes voor uitleg
  4. het rapportcijfer toont de leefstijlmatch
  5. lees meer over de beste leefstijlmatch in de tabel links

Stap voor stap

stap 1 Bekijk en interpreteer een plek naar keuze. Zoom in en zoom uit, bekijk de woning, de directe omgeving, de straat, buurt en wijk, bedenk wat zich op straat afspeelt.

stap 2 Om de woonmilieucheck te bedienen moet je 13 woonomgevingskenmerken beoordelen. Klik en selecteer de meest passende omgevingskenmerken. Voor uitleg klik op i.

stap 3 Als je alle 13 kenmerken hebt beoordeeld, geeft de woonmilieucheck voor elke woonmilieukleur een betrouwbaar rapportcijfer.

stap 4 Welk woonmilieu heeft het hoogste cijfer? In de tabel links zie je de beste doelgroep voor dit gebied. Scoort de plek op alle woonmilieus slecht, dan biedt dit gebied ontwikkelpotentie.

Aanpak van het onderzoek

We hebben de stad ingedeeld in 8 woonmilieus. Maar hoe bepalen we in welk woonmilieu een plek valt? We weten uit een enquête wat de 8 woonbelevingsgroepen in de stad aantrekkelijke kenmerken vinden bij het kiezen van een woning en omgeving en hoe zwaar dat meeweegt. De belangrijkste criteria van elke groep hebben we samengevat tot een ideaal profiel. Hiermee kunnen we van elke plek toetsen in hoeverre die aan het ideale profiel van elke woonbelevingsgroep voldoet. Zelden voldoet een plek aan alle criteria, meestal heeft een plek meerdere woonbelevingsgroepen iets te bieden.

Check: matchen plek en doelgroep?

Als een plek een uitgesproken woonmilieukleur heeft, trekt dat meestal mensen aan die zich daartoe voelen aangetrokken, meestal gelijkgestemde types. Veel mensen vinden het prettig om met gelijkgestemden te wonen. Ben jij bijvoorbeeld hartstikke rood en hou je van levendigheid op straat? Weet dan dat je je in een duidelijk ‘blauw’ woonmilieu misschien wat alleen zult voelen.

Check: wat is de ontwikkelpotentie?

Met dit onderzoek kun je bij nieuwbouw of wijkvernieuwing een betere match maken tussen de bewoner, zijn huis en zijn woonomgeving. Sommige plekken in de stad zijn grijs; er zijn geen woonbelevingsgroepen die er echt warm voor lopen. Door een woonplek met een uitgesproken kleur kiezen mensen bewust om samen te wonen met gelijkgestemden. Dit leidt tot duurzaam groter woonsucces.

Publicaties

Onderzoek woonmilieu match & mismatch Groningen
Rapport – Match & Mismatch Woonmilieus in Stad
Flyer – Woonmilieus in Stad
BSR profilering door SmartAgent

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met onze woonmilieu-adviseur Daniël Depenbrock. contactinformatie: 06-54902124 | [email protected]