Appartementen Acaciastraat Leeuwarden

Om doorstroming in de wijk te faciliteren, ontwierp KAW een complex met 20 comfortabele appartementen voor senioren uit de wijk Heechterp. Het woongebouw presenteert zich als autonoom gebouw in een reeks. Een dergelijk ontwerp realiseren binnen het beperkte budget voor sociale woningbouw, bleek een hele uitdaging.

Herstructurering Heechterp

Heechterp heeft in de afgelopen jaren een duurzame en succesvolle vernieuwingsslag gemaakt. Hierdoor is het hart van de wijk een prettige en relatief goedkope woonbuurt geworden. De tot monument uitgeroepen stedenbouwkundige structuur is een ontwerp van Van de Broek en Bakema. De naoorlogse stempelwijk is opgebouwd uit woonstempels en groenstroken met voorzieningen.

Stedenbouwkundige inpassing

De locatie is ingeklemd tussen een school en een atelier aan een kant en het water aan de andere kant. Het karakter van de voorzieningenstrook met autonome gebouwen in het groen is het uitgangspunt voor het ontwerp. De footprint van het ontwerp is zo klein mogelijk gehouden. Zo behouden we zoveel mogelijk groen en water, en creëren we tevens afstand met de omliggende bebouwing.

Kleine footprint = groen en water

Het complex is aan en zelfs gedeeltelijk ín het water geplaatst. Hierdoor neemt het gebouw maximale afstand van de omliggende bebouwing en komt het in de zichtlijn te liggen van de wijkontsluitingsweg. Een brug markeert de hoofdentree van het complex. Het groen en het water wordt met de komst van de nieuwbouw opgewaardeerd.

architectuurconcept: hoogteverschil

Het ontwerp bestaat uit twee massieve baksteenvolumes in 3 en 5 bouwlagen met daartussen de ontsluiting. Door de bijzondere schakering van hoofdvolumes wordt het gebouw als minder massief ervaren. Toch kon op deze kleine locatie een hoge dichtheid van 20 woningen gerealiseerd worden.

Stedenbouwkundige aansluiting

Het hoogteverschil zorgt tevens voor een betere aansluiting op de school en het atelier. De bakstenen volumes blijven gescheiden door de transparante ontsluiting. Het ene volume is 3 lagen hoog en bevat 11 woningen. Het andere is 5 lagen hoog en bevat 9 woningen. De bergingen zijn binnen de 2 bouwvolumes opgenomen.

Architectonische uitwerking

De architectonische uitwerking dient de stedenbouwkundige opzet. De heldere opzet van de 2 volumes is doorgevoerd in de uitwerking. De bakstenengevels zijn in dezelfde kleur doorgetrokken in het ontsluitingsgebied. Diepe neggen en een opgetrokken dakopstand benadrukken het karakter van de bouwvolumes. Architectonische toevoegingen zoals entree en balkons zijn bescheiden van vorm.

Wat deed KAW architecten:

  • stedenbouwkundige inpassing
  • ontwerp
  • bouwaanvraag
  • bestek en bestektekeningen
  • esthetische begeleiding