Centrumvernieuwing Stationade Almere

Duurzame renovatie appartementencomplex

Hoe kun je appartementen uit de 80er jaren verduurzamen en ook nog het imago verbeteren? De aanpak van het Stationadecomplex is een voorbeeld voor hoe je dit op onderhoudsniveau met een integrale benadering kunt bereiken. Door bewoners te betrekken bij een nieuwe vorm van ketenintegratie zijn bij deze opgave in Almere extra kansen ontstaan.

Renovatie van jonge woningen

De 246 woningen in het centrum van Almere zijn toe aan eerste opknapbeurt. Een complexe opgave zoals zo vaak bij relatief jonge woningen: de noodzaak is groot maar de mogelijkheden zijn beperkt. De woningen zijn aan het einde van de 80er jaren gebouwd als speculatieve woningbouw. Er is weinig aandacht besteed aan kwaliteit en het wonen is ondergeschikt gemaakt aan het winkelprogramma in de plint.

Revitalisering van het stadscentrum

Het contrast tussen het oude stadscentrum met het nieuwe stadshart van Almere is groot. Liefdeloze architectuur uit de 80er jaren staat in groot contrast met de flitsende gevels van de nieuwbouw. Het wooncomplex bepaalt een groot deel van de route tussen deze twee werelden. De opgave betreft daarom ook niet alleen de verbetering van de woningen. Het plan slaat een brug tussen het oude en het nieuwe Almere.

Met een nieuwe entree krijgt een gebouw een heel andere uitstraling op de wandelaar

Met een nieuwe entree krijgt een gebouw een heel andere uitstraling op de wandelaar

Ketenintegratie levert méér kwaliteit

Ymere heeft KAW en Nijhuis Bouw Apeldoorn als ketenpartners gekozen. Het team levert hoge kwaliteit door beschikbare middelen optimaal in te zetten. Door vroege en nauwkeurige afstemming van budget op uitvoeringsaspecten ontstaat ruimte voor het uiteindelijke resultaat. Daarnaast is sprake van reductie van proceskosten door snelheid in het proces. KAW en Nijhuis hebben ruime expertise met deze werkwijze opgebouwd, zoals de renovatie van Vaneg woningen in Ulft.

In het proces waren partijen vroeg betrokken, waarmee je in latere stadia faalkosten voorkomt

In het proces waren partijen vroeg betrokken, waarmee je in latere stadia faalkosten voorkomt

Bewonersparticipatie maakt het proces leuker én sneller

Uitgangspunt van de opgave is het uitvoeren van onderhoud met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Door vroegtijdig met bewoners in gesprek te gaan is een beter beeld ontstaan bij de urgentie van de verschillende doelstellingen.

Zachte onderwerpen zoals leefbaarheid, trots op de buurt en veiligheid zijn beter verbonden met de fysieke vernieuwingsopgave. De bewoners blijven gesprekspartner, ook na de uitvoering van de werkzaamheden. Het onderhoud was daarmee het startschot voor de investering in een duurzame relatie met de bewoners.

Duurzame ingrepen: veilig én energiezuinig!

Ging het in het begin om de woningen, komt nu een integraal plan, dat sneller dan normaal de nodige 70% toestemming heeft gekregen. Dit plan straalt ook uit op de winkels en de gemeente wil zich inspannen om ook de openbare ruimte te verbeteren. De ingrepen zijn daarmee op meerdere niveaus duurzaam. Het energieverbruik gaat omlaag en alle woningen krijgen uiteindelijk energielabel B.

Door de aanpak van de gezamenlijke entrees wordt de woonomgeving veiliger en verbetert de sociale duurzaamheid. En door de uitstraling van de gebouwen te verbeteren werken we aan economische duurzaamheid en betere verhuurbaarheid. Maar bovenal verhoogt het de betrokkenheid en het woonplezier van bewoners!

Wat doet KAW?

  • procesondersteuning
  • begeleiding bewonersparticipatie
  • ontwerp verbeterplan woningen
  • ontwerp verbeterplan woonomgeving
  • technische uitwerking

Wat Ymere te zeggen had over het proces

“De architect heeft een belangrijke verbindende rol gespeeld tussen alle stakeholders en heeft gezorgd voor het onmisbare draagvlak en enthousiasme onder de huurders voor dit project door ze intensief te betrekken en begeleiden en hun ideeën mee te (blijven) nemen in de planontwikkeling” Marco van den Ende, projectmanager Property Management bij Ymere