Herbestemming Roggeveenhuis Middelburg

KAW transformeert verzorgingshuis tot studentenhuisvesting

Dat een verzorgingshuis niet alleen geschikt is voor zorgvoorzieningen, blijkt wel uit het voorbeeld van de transformatie van het Roggeveenhuis in Middelburg.

Studentenhuisvesting

Met de komst van de Roosevelt Academy ontstaat een grote vraag naar studentenwoningen in de stad. Na locatieonderzoek bleek de 7-laagse serviceflat voor studenten ideaal; goed bereikbaar, centraal en in een aantrekkelijke omgeving.

Herbestemming serviceflat

Met een aantal eenvoudige ingrepen is de verouderde serviceflat getransformeerd tot aantrekkelijke studentenhuisvesting. Daarnaast is de in matige staat verkerende buitenkant aangepakt: vervangen van kozijnen, plaatsen van dubbel glas en het vernieuwen van draaiende delen en dakbedekking. De nieuwe algemene ruimten kregen een transparante gevel, waardoor ze ontmoeting in het gebouw stimuleren. Hierdoor krijgt het gebouw een mooie entree en een nieuw imago dat past bij de doelgroep.

Aanpassing plattegrond

Voor de verbouw van de flat waren verschillende scenario’s mogelijk. De corporatie kon een maximaal aantal studentenwoningen realiseren in de vorm van zelfstandige wooneenheden. Het alternatief was om minder woningen te creëren, maar meer gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een gezamenlijke keuken.