Stedenbouw Herlerstraße Keulen

KAW maakte op uitnodiging een ontwerp voor een nieuwe woonbuurt gelegen achter bestaande rand van gestapelde woonbebouwing in Keulen. Ons concept is de basis voor zowel de succesvolle verkoop en langdurige werking van deze nieuwe wijk. Het gebied krijgt weer een duidelijk adres aan de openbare straat en karakter. Maar tegelijkertijd is de kwaliteit van het woongebied net zo belangrijk als de verbinding met de omgeving!

Drie thema’s

Bij ons concept richten we ons op de volgende 3 punten:

  • Een flexibele aanpak met een laag financieel risico in planning en uitvoering
  • Het realiseren van een gedifferentieerde woonwijk met hoge kwaliteit en bereikbare huisvesting voor achtergestelde groepen in de stad
  • Een ontwerp dat gebaseerd is op duurzame stedenbouwkundige principes
Keulen_04

Drie delen: gunstige bezonning en vrije ligging

Drie woonomgevingen

Op dit moment is de locatie een anoniem gebied gelegen achter de bestaande bebouwing. Daarom hebben we het nieuwe woongebied met bijna 200 appartementen verdeeld in 3 delen met elk een eigen karakter. Dit zorgt er voor dat er voor dat er voor de nieuwe bewoners ieder wat wils is. Ook bevordert de specifieke aantrekkingskracht van de 3 delen de sociale duurzaamheid van de wijk. De 3 delen zijn gescheiden door een ontsluitingszone met een parkachtig karakter met veel bomen en groen.

Het eerste deel

Dit bestaat uit portiekcomplexen die aansluiten op de bestaande randbebouwing. Ze vormen een goede overgang en completeren de bestaande stedelijke structuur. Door de buitenruimte aan het private binnenterrein wordt er ruimte gecreëerd om rustig te wonen.

Het tweede deel

Eén losstaand gebouw Dit is één losstaand gebouw met appartementen en een kinderdagverblijf op de begane grond. De appartementen zijn voor jongeren die graag zelfstandig willen wonen, maar op de krappe woningmarkt in Keulen geen huisvesting kunnen vinden. Het is het entreegebouw omdat het als enige vanaf de openbare weg te zien is.

Het derde deel

Drie vrijstaande gebouwen op een gemeenschappelijk dek bevatten een mix van dure en betaalbare huurwoningen. Dit maakt bijzonder wonen aan de parkrand mogelijk.

fragment en doorsnede over het gebied

Fragment en doorsnede over het gebied

Kosteneffectiviteit

Door de scheiding in drie delen en twee parkeergarages kan het geheel in drie fasen gebouwd worden. Dat zorgt voor een lager ontwikkelrisico. Alle gebouwen zijn gebouwd op een eenvoudig stramien en de parkeergarage is half verdiept. Dit bespaart niet alleen op bouwkosten, maar zorgt ook voor een betere overgang naar het naastgelegen parkgebied.

Duurzaam bouwen

Het binnengebied is zo min mogelijk verhard. Dit draagt bij aan ons streven om het gebied zo ecologische verantwoord mogelijk te ontwerpen. Daarnaast zijn alle gebouwvolumes zeer compact, met een relatief klein buitenoppervlak vormgegeven. Het zorgt ervoor minder het warmteverlies in de winter en  voor geringere opwarming in de zomer. Door het gebied te verkavelen hebben veel woningen een optimale oriëntatie op de zon.

Herlerstraße

Bestaande bebouwing aan de Herlerstraße