Vogeltjesbuurt Tilburg

Een nieuwe buurt door en voor de bewoners

De Vogeltjesbuurt is een echte Tilburgse Volksbuurt, gebouwd in de periode vlak vóór en na de oorlog. De ongeveer 200 sociale huurwoningen van Tiwos zijn technisch verouderd en de wijk heeft dringend behoefte aan meer lucht en groen. Een deel van de woningen zal gesloopt worden, de rest krijgt groot onderhoud. KAW heeft een plan vóór de buurt mét de buurt gemaakt.

100% sociaal

Tiwos (Tilburgse Woonstichting) gaat echt vóór de buurt bouwen. Dat wil zeggen: er wordt 100% ontwikkeld voor sociale woningbouw. De mensen die er nu wonen hebben zich volop gemengd in het planproces. KAW heeft dit proces als architect begeleid en de bewonersparticipatie vorm gegeven. ‘Er moet wat gebeuren, maar het moet wel zo blijven!’ De hechte samenhang van de wijk is in de gesprekken met de buurt vaak naar voren gekomen. De noodzaak om de wijk structureel te verbeteren wordt onderkend. Echter, het behoud van het typische Vogeltjesbuurt karakter is essentieel!

De woningen aan het Vogelplein zijn geïsoleerd en onder meer voorzien van nieuwe dakpannen en kozijnen. Op verzoek van de bewoners kregen de woningen boerendeuren.

De woningen aan het Vogelplein zijn geïsoleerd en onder meer voorzien van nieuwe dakpannen en kozijnen. Op verzoek van de bewoners kwamen er boerendeuren.

 Volksbuurt 2.0

Op welke wijze kunnen in onze tijd onderwerpen als samenhorigheid en gedeeld wonen een plek krijgen? Dit kun je niet van achter het bureau bedenken; om daar achter te komen hebben we een intensief participatie traject met de bewoners doorlopen. De betrokkenheid van de bewoners blijkt ook uit de film die samen met bewoners is gemaakt: Het avontuur van de Vogeltjesbuurt.

Lessen in wijkvernieuwing

De leerlingen van de Don Sarto school denken mee over de wijkvernieuwing. Grotere woningen, meer speelvoorzieningen en betere parkeeroplossingen zijn prachtig verbeeld in allerlei maquettes die de kinderen hebben gemaakt. Daarnaast hebben de kinderen ook een krant gemaakt, waarin ze hun ideeën kenbaar maken. KAW heeft de leerlingen hierbij geholpen.

Cursus wijkvernieuwing op Don Sartoschool Vogeltjesbuurt Tilburg

Cursus wijkvernieuwing op Don Sartoschool Vogeltjesbuurt Tilburg

Bewonersparticipatie

Het stedenbouwkundig plan maakte KAW samen met de bewoners van de Vogeltjesbuurt. De bewoners hebben door middel van themabijeenkomsten, contactgroep overleggen en een buurtenquête zelf invulling gegeven aan de thema’s openbare ruimte, wonen en parkeren. Dit heeft onder andere geleid tot brede stoepen, gezellige woonstraten, een ruim centraal plein en genoeg parkeerplaatsen.

Woonprogramma

Uit de buurtenquête is duidelijk naar voren gekomen dat de meerderheid van de huidige bewoners graag terug komt in de vernieuwde Vogeltjesbuurt. De grootste behoefte is aan ruime eengezinswoningen met een tuin en grondgebonden ouderenwoningen. Deze vraag is vertaald in het woonprogramma. De plattegronden van de woningen worden in samenspraak met de bewoners verder ontwikkeld. Naast dit woonprogramma is er op verzoek van de buurt ook een ruimte in het plan aangewezen voor een gemeenschappelijke huiskamerfunctie waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Een impressie van de Leeuwerikstraat

Een impressie van de Leeuwerikstraat

Een impressie van de Lijsterstraat

Een impressie van de Lijsterstraat

Gestroomlijnd bouwproces

De nieuwbouw verloopt razendsnel. Door de toepassing van het ‘one piece flow’ principe worden 16 appartementen in een recordtijd van 62 werkbare dagen gebouwd. Bij de de grondgebonden woningen nemen sloop en nieuwbouw door deze efficiënte werkwijze slechts 25 werkbare dagen per woning in beslag!

door de toepassing van het ‘one piece flow’ principe gaat de nieuwbouw razendsnel. de grondgebonden woningen worden in slechts 25 werkbare dagen per woning gebouwd!

Door het ‘one piece flow’ principe worden de grondgebonden woningen in slechts 25 werkdagen per woning gebouwd

Wat doet KAW?

  • procesondersteuning
  • begeleiding bewonersparticipatie
  • ontwerp stedenbouwkundig plan
  • ontwerp nieuwbouwwoningen
  • ontwerp openbare ruimte
  • ontwerp groot onderhoud
  • coaching bij strategische besluitvorming