Integraal Kind Centrum Doetinchem

Het IKC moet een complex programma huisvesten met een school, kinderopvang, wijkcentrum en wijkbedrijf. De ambitie was een flexibel en duurzaam gebouw waar de verschillende gebruikers optimaal kunnen samenwerken. Een interactief gunningtraject is vorig jaar zomer van start gegaan. Aan dit traject deden, na een voorselectie, vijf consortia mee. Het consortium Vastbouw, KAW en overige adviseurs hebben uiteindelijk niet deze selectie gekregen. Desondanks mag het uitgekiende ontwerp gezien worden. Het ontwerp onderscheidt zich door de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid van het gebouw met verschillende grote buitenruimtes en lage TCO-kosten en een GPR-score van 8.4. En daar zijn we trots op.

IKC met drie ingangen

Het IKC ligt tussen 2 wijken op een kleine, complexe en boomrijke locatie. Met haar langgerekte vorm langs het nieuwe fietspad slaat het gebouw symbolisch een brug tussen beide wijken. De hoofdentree aan de linker kop leidt naar het hart van het gebouw: een prettige, uitnodigende ruimte met hoge plafonds, een brede trap en een vide die een mooie lichtinval geeft. Direct hieraan ligt het wijkcentrum, met openbare ruimten zoals het grand café, de multifunctionele ruimte en het speellokaal. Het wijkbedrijf bevindt zich geheel rechts en heeft daar een eigen entree.

Onderwijsclusters

Tussen het wijkbedrijf en het wijkcentrum in liggen de onderwijsclusters, de onderbouw beneden en de bovenbouw boven. De onderwijsclusters bestaan uit koppelbare lokalen met een eigen open leeromgeving. Middels een servicestrook met entrees, toiletten, garderobes etc. wordt de open leeromgeving afgescheiden van de gang.

flexibele wand IKC

flexibele wand IKC

Drie speelpleinen

De KDO en de onderbouw hebben hun eigen entree en speelplein aan de achterkant van het IKC. Zo kunnen ze gebracht worden zonder de drukte van de grotere kinderen. De bovenbouw heeft haar eigen buitenruimte van ca. 590 m2 op het dak van het wijkbedrijf.

Optimaal ontwerp

Met ons ontwerp gaan we creatief om met de beperkingen van de kleine locatie. Met innovatieve oplossingen bereiken we drie belangrijke voordelen:
– Verschillende zeer grote buitenruimtes
– Reguleerbaar contact tussen onderbouw en bovenbouw
– Helder onderscheid tussen interne en externe verkeersstromen

Flexibiliteitsconcept: 4×10

Voor het IKC hebben we een slim flexibiliteitsconcept bedacht dat flexibiliteit op 4 niveaus benadert:
-10 minuten: ander gebruik door afspraken en vouwwanden
-10 dagen: ander gebruik door indeling en vouwwanden
-10 maanden: ander gebruik door vouwwanden en kleine verbouwingen
-10 jaren: ander gebruik door grote verbouwingen en uitbreiding

Uitbreidbare school

Om zowel verticale als horizontale uitbreidingsmogelijkheden te behouden, wordt het gebouw conceptueel én constructie- en installatietechnisch zo ontworpen dat later eenvoudig een nieuwe verdieping toegevoegd kan worden.

Design & Build

Ons D&B team koos een integrale ontwerpbenadering en maakt daarmee gevolgen van de ontwerpkeuzen voor exploitatie, beheer en onderhoud gelijk inzichtelijk. Dit maakt een optimale materiaalkeuze mogelijk vanuit het oogpunt van Total Cost of Ownership. Een optimale afweging van aanschafkosten, levensduur, onderhoud, energieverbruik en vervangingskosten. Dit heeft een compact gebouw opgeleverd door meervoudig ruimtegebruik.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren