Appartementen ‘De Kern’ Driemond

Appartementen vlijen zich in de dorpskern

Een levendig dorp onder de rook van Amsterdam werkt al enkele jaren aan de eigen vernieuwing. Daar komt nu met de bouw van 25 levensloopbestendige woningen een nieuw hoofdstuk bij. KAW is door corporatie Eigen Haard geselecteerd om het appartementenprogramma in een mooie dorpse setting in te passen.

Zo simpel en toch zo complex

De locatie in het centrum van Driemond ligt er al lang leeg bij. Het is in het verleden moeilijk gebleken om er zomaar iets nieuws te bouwen. Om tot overeenstemming te komen over de maximale bebouwing heeft Stadsdeel Zuidoost eerst een zorgvuldig proces met de dorpsbewoners doorlopen. Toch is het uiteindelijk de vraag welke partij hier wat wil bouwen. Corporatie Eigen Haard wil hier nu 25 nieuwe huurwoningen voor de lokale bevolking ontwikkelen.

20131203_114526

Dorp in de stad

Driemond is een echte verrassing, als klein dorp zo dicht bij de wereldstad Amsterdam. Het zou dan ook jammer zijn als een nieuw appartementencomplex in maat en schaal de dorpskern zou gaan domineren. Daarom is bij het ontwerp veel aandacht besteed aan de integratie van een drielaags woongebouw in een laagbouwomgeving. Door een alzijdig gebouw te maken, te werken met twee gebouwvolumes en de galerijen minder dominant uit te werken, voegt de nieuwbouw zich nu mooi in de buurt. Dit wordt versterkt door de materialen en details. Die zijn weliswaar nieuw, maar vertonen veel verwantschap met de bestaande architectuur in de directe omgeving.

driemond-materialisatie-en-omgeving

Ervaring met betaalbaar bouwen

Eigen Haard sprak de maatconfectie aanpak van KAW aan. In Driemond maken wij gebruik van de expertise die we hebben opgebouwd bij de realisatie van de appartementen aan de Kloosterstraat en de Sweersstraat in Dordrecht. De doelstelling is ook in deze dorpse context: betaalbaar, mooi en hoogwaardig wonen mogelijk maken in een bestaande wijk. Door deze aanpak konden we in minder dan twee maanden de programmatische afstemming en aanpassing op alle randvoorwaarden realiseren en toewerken naar een vergunningsaamvraag.

Fotograaf: George Maas

Fotograaf: George Maas

Nog niet reëel, al wel realistisch

Het stadsdeel Zuidoost heeft met de nieuwbouw iets bijzonders gedaan: voor de officiële aftrap is het BIM model van KAW in een augmented reality omgeving gezet. Hierdoor kunnen bewoners en omwonenden het gebouw met tablet of smartphone op locatie in realtime driedimensionaal bekijken. Deze aanpak is in het dorp met veel enthousiasme ontvangen!