Gewonnnen: 2e plaats ideeënprijsvraag
'Quartiersplatz Bahnhofsviertel'

Stedenbouwkundige ontwikkeling Bahnhofsviertel Oldenburg

Lichtspoor koppelt nieuwbouwlocaties aan bestaande bebouwing

De gemeente Oldenburg wil met een prijsvraag nieuwe ideeën opdoen voor de spoorzone in Oldenburg, Duitsland. Het plan moet nieuw leven blazen in het centrum van Oldenburg. KAW heeft een stedenbouwkundige strategie voor het Bahnhofsviertel in Oldenburg uitgewerkt en de 2e prijs van de internationale prijsvraag voor de herstructurering van dit stadsdeel gewonnen.

Spoorzone Oldenburg

Het Bahnhofsviertel is nu een slecht georganiseerd deel van de stad. De wijk moet het sluitstuk tussen de oude binnenstad en de nieuw te ontwikkelen binnenhaven worden. Het plan blaast de wijk nieuw leven in en transformeert het in een aantrekkelijk stadsdeel met wonen, werken en cultuur.

Stedenbouwkundige strategie

Met het plan ontstaat een onbewuste route door het stadskwartier. De strategie van KAW voorziet in een eenvoudig concept waarmee meteen kan worden begonnen. Een licht- installatie, opgespannen tussen gevels en masten, loopt als rode draad door het gebied. Deze structuur bakent de route af en laat zien dat er hier iets gebeurt. Het lichtspoor koppelt nieuwbouwlocaties en bestaande bebouwing aan elkaar. Culturele, sociale, commerciële en privé ruimtes worden tot één stedelijk netwerk verbonden.

Een lichtketting maakt de route aantrekkelijker en geeft aan waar "was los ist!"

Een lichtketting maakt de route aantrekkelijker en geeft aan waar “was los ist!”

Betrokken bewoners

Op lange termijn ontstaat ruimte voor diverse invullingen, zodat het Bahnhofsviertel zich gedurende de komende jaren kan ontwikkelen. Op deze manier kunnen de huidige wijkbewoners ook eigen ideeën inbrengen. Zij worden niet geconfronteerd met een inflexibel totaalplan, maar maken zelf deel uit van de strategie. Uit de drie winnaars wordt een keuze gemaakt wie het plan uit mag voeren. KAW doet deze prijsvraag in samenwerking met Christiane Diehl, landschapsarchitecte te Hannover.