Renovatie De Meander Middelburg

KAW verbetert imago De Meander

De Meander is een appartementengebouw met 252 woningen. Het is gebouwd in 1970 en is tot op heden het grootste aaneengesloten woongebouw van Middelburg. De eigenaar, woongoed Middelburg, kampt met toenemende leegstand door het zwakke imago van het gebouw. De opdracht voor KAW is het verbeteren van het imago en de woonkwaliteit. Hierdoor moet de leegstand die er in het pand heerst worden verholpen.

Naoorlogs woonexperiment

De Meander is ontworpen door architect J.F. Berghoef, bekend van de eerdere Amsterdamse naoorlogse woningbouwprojecten Amstelhof (1952) en Slotenhof (1957). Het gebouw is een kind van haar tijd: een groot woonexperiment met diverse woningtypologieën; gekoppeld aan bijzondere ontsluitingsvormen. Het gebouw telt zes woonlagen en heeft een totale aaneengesloten lengte van bijna 400 meter.

Imagoverbetering door renovatie

De woningen en bergingen worden vanuit drie vrijstaande lift- en trappenhuizen op drie vloerniveaus ontsloten. Het zijn juist deze ontsluitingen, de corridors op de begane grond en de loopstraten op de eerste en vierde verdieping, die door slechte kozijnen, verkeerd kleurgebruik, wateroverlast en sterke vervuiling het gebouw een slecht imago geven.

Renovatie uitvoering

In het nieuwe ontwerp wordt het merendeel van de bestaande kozijnen en puien vervangen. De contrasterende kleuren worden uit het gebouw gehaald en vervangen door een pallet van warme grijstinten. De gevels van de vrijstaande lift- en trappenhuizen krijgen elk juist wel een kleur (rood, geel en oranje) waardoor de anonimiteit van de enorm lange gevel wordt onderbroken. Hierdoor krijgt iedere entree een uniek karakter en trekken ze de aandacht. De woonkwaliteit van de woningen wordt verbeterd door alle woningen te voorzien van nieuwe cv-ketels, entreedeuren en balkondeuren.