Dr. Schaepmanstraat Haarlem

Entree voor de Nieuwe Amsterdamse buurt

Op de plaats van 5 verouderde naoorlogse portiekwoningen op de grens tussen de vóór- en naoorlogse stad zijn in zeer korte tijd in nauw overleg met de bewoners nieuwe woningen ontwikkeld. Gedurende 4 jaar, vanaf het allereerste initiatief via RO-procedures tot aan de herhuisvesting is toegewerkt naar een breed gedragen plan, dat staat voor vernieuwing en differentiatie van de oude buurt.

Eén gebouw, diverse typologieën

De Nieuwe Amsterdamse Buurt heeft met de nieuwbouw een nieuwe entree gekregen. Hier worden voortaan mensen verwelkomd die een woning willen huren, van groot tot klein. Maar er is ook ruimte voor bereikbare koop. De gebouwde parkeergelegenheid is betaalbaar, maar toch onzichtbaar vanaf straat geïntegreerd door de slimme opzet van het appartementengebouw. De afgetrapte achtergevel biedt ondanks de intensieve opzet veel lichtinval voor de particuliere kavels achter het complex. Op deze manier kon in één gebouw een grote verscheidenheid aan woningtypes worden ontwikkeld.

Architectonisch ontwerp en inpassing

De architectuur van de gebouwen slaat een brug tussen de ambachtelijke zorgvuldigheid van de vooroorlogse buurt naar de luchtigheid van de naoorlogse invulling. Zo is het appartementengebouw voorzien van grote raamopeningen tot op maaiveld. De woningen op de onderste laag worden ontsloten vanuit de straat. Gewoond wordt op de verdieping. Ondanks de geringe afstand tussen openbaar en privé ontstaat op deze manier toch een betrekkelijk open straatbeeld, omdat mensen zich niet bekeken voelen in hun woning.

Kwaliteit tegen een klein budget

KAW heeft het project in opdracht van Pré Wonen letterlijk ontwikkeld. Door middel van een ruimtelijke studie is het programma van eisen opgesteld, afgestemd met alle belanghebbenden, gebudgetteerd en in ontwikkeling gebracht. Vervolgens zijn de gebouwen architectonisch ontworpen en uitgevoerd. Door de constante aandacht kon het project ondanks de bijzondere structuur tegen zeer lage kosten worden uitgevoerd.