Seniorenwoningen Floraplein Eindhoven

Op een prominente plek bij de entree van Eindhoven ontwerpen we voor Wooninc. 75 nieuwe woningen voor betaalbare huur. Met Wooninc. Plus speelt de corporatie in op de groeiende vraag naar seniorenwoningen. De doelstelling: senioren zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Na Jean Sibelius in de Bennekel wordt de nieuwbouw aan het Floraplein het 2e complex dat door KAW is ontworpen.

Participatie

De bewoners hebben een groot aandeel in de planvorming. Hiervoor is intensief overleg gevoerd en aandacht besteed aan onderwerpen zoals veiligheid, het buurtgevoel en het voorzieningenniveau. Na een periode van samenwerking met de bewonerscommissie en afstemming met huidige bewoners, was het in december zo ver: omwonenden en toekomstige bewoners konden op een informatieavond een eerste indruk opdoen van het ontwerp voor het nieuwe woongebouw. De nieuwsgierigheid was groot: ‘Waar kan ik mijn fiets opladen?’, ‘Kan ik hetzelfde uitzicht zoals van mijn oude woning hebben?’; ‘Hoe ver moet ik lopen van de lift naar mijn nieuwe woning?’

De bewonerscommissie aan de slag

De bewonerscommissie aan de slag

Gevarieerd woningaanbod

De nieuwbouw wordt ingepast in een bijzondere stedenbouwkundige situatie in de bestaande wijk. Om de relatief complexe bouwvorm te realiseren, hebben wij gewerkt met slechts één bouwsteen, van waaruit het hele gebouw is opgebouwd. Het is gelukt om ondanks repetitie een breed palet van woningen aan te bieden. Zo zijn er woningen met een brede woonkamer en een hoekkeuken, doorzonwoningen met een slaapkamer direct aan de woonkamer, woningen met een eigen entree vanuit de straat, woningen met zitruimte voor de deur en nog veel meer keuzemogelijkheden. Het bijzondere van het Wooninc. Plus concept is de gemeenschappelijke binnentuin en de ontmoetingsruimte met terras, die tegelijk dienst doet als buurtcafé.

De verschillende plattegronden van de seniorenwoningen aan het Floraplein, Eindhoven

De verschillende plattegronden van de seniorenwoningen aan het Floraplein, Eindhoven

Historische verbinding

Het Floraplein een van de belangrijke entreepleinen uit de gloriedagen toen Eindhoven een moderne stad werd. Het wordt omzoomd door vier gebouwen uit de voor- en naoorlogse periode. Deze stadspoort krijgt door de gedeeltelijke sloop een nieuw gezicht. Een zorgvuldige inpassing is van groot belang. De compositie van de nieuwbouw refereert in compositie en symmetrie aan de oorspronkelijke bebouwing. De zandkleurige baksteen en de betonkaders horen bij de buurt, net zo als de huidige en nieuwe bewoners.

Floraplein, Eindhoven in haar beginjaren

Floraplein, Eindhoven in haar beginjaren

Bewaren