Slow urbanism – Fast architecture

“Zo wil ik wonen”

Hoe kun je de woonconsument beter bedienen op de woningmarkt? Deze vraag stelden NEPROM en de BNA centraal in hun prijsvraag “Zo wil ik wonen”. KAW werkte met ontwikkelaar Kristal een strategie uit, waarmee de bewoners maximale invloed krijgen op hun woning en woonomgeving. Zo ontstaat een gedifferentieerde wijk en kan ook in economisch mindere tijden gewerkt worden aan fysieke verbetering. We lieten de strategie los op de wijk Crabbehof in Dordrecht.

Organische wijkontwikkeling

‘Slow urbanism – Fast architecture’ faciliteert organische wijkontwikkeling en biedt bewoners de mogelijkheid zelf invulling te geven aan hun woonwensen. Hiermee laten we het traditionele proces los, zonder in te boeten op de kwaliteit. We ontwikkelen een flexibel totaalbeeld van een gebied binnen een vastgelegd raamwerk, maar daarbinnen focussen we juíst op kleine projecten en de korte termijn.

Een nieuwe ontwikkelingsstrategie

In economisch zwakke tijden bouwprojecten stimuleren, dat is ook een doel van ‘Slow urbanism – Fast architecture’. Maar natuurlijk gaat het er vooral om mensen te helpen hun ideale woonomgeving te realiseren. Centraal staat:

  • Keuzevrijheid van de consument: het raamwerk zorgt voor grote vrijheid in de invulling en deze manier van ontwikkelen brengt mensen met specifieke wensen bij elkaar brengt.
  • Slimmere investeringsstrategie: kleine ontwikkelingen met een laag risicoprofiel kunnen snel starten, en zo bereik je stap voor stap het einddoel.
  • Nieuwe trots: kleinschalige projecten waarin mensen zélf bepalen, werken als motor voor duurzame wijkontwikkeling.

Kleinschalige wijkontwikkeling stimuleren

Met deze strategie verzamelen we generieke en specifieke woonwensen van mensen met een latente woonvraag en zetten die om in plannen. Professionals, overheid en bewoners spelen een nieuwe rol, waardoor deelprojecten sneller gerealiseerd kunnen worden. De betrokken partijen voelen een nieuwe trots bij ‘hun wijk’ en daarmee wordt geïnvesteerd in duurzame en vitale wijkvernieuwing.

slow urbanism_doel1

De Balie: een methode voor collectieve wijkontwikkeling

Al die vrijheid brengt natuurlijk een nieuw probleem met zich mee: hoe vinden mensen met vergelijkbare woonwensen elkaar en hun plek? De Balie fungeert als matchmaker en is het knooppunt tussen de bewoners, overheid en investeerder. De verkregen input is daardoor een vertrekpunt voor een haalbaar woonconcept dat in samenwerking met bewoners tot stand gebracht wordt. Deze samenwerking en gedegen voorbereiding zorgt voor een versneld proces.

Crabbehof Dordrecht

De wijk Crabbehof in Dordrecht, met haar eenzijdige woningaanbod en eenzijdige woonomgeving, leende zich prima als business case voor deze nieuwe strategie. Voor deze wijk heeft KAW het concept ‘Slow urbanism – Fast architecture’ ingezet, om zo een ontwikkelplan te maken om het Crabbehof geleidelijk te transformeren tot een heldere wijk met een aantrekkelijke woonomgeving.

Meer weten over gebiedsontwikkeling?