Stedenbouwkundig plan MSP Heerlen

Meer met minder

De MSP-wijk in Heerlen ligt midden in het krimpgebied. Een nieuw winkelcentrum in het hart van de wijk moet het voorzieningenniveau op pijl houden. Maar veel geld is er natuurlijk niet. Het plan van KAW is er daarom op gericht met minimale middelen maximaal effect te bereiken.

Kiezen en niet delen

Krimp dwingt tot keuzes. De MSP wijk in Heerlen heeft meerdere subcentra, die allemaal een noodleidend bestaan leiden. De gemeente heeft besloten de voorzieningen samen te voegen en één nieuw centrum in de wijk te maken. KAW’s plan gaat nog verder en wil juist niet het programma over de hele locatie uitsmeren om daarmee een zo groot mogelijk gebied te bezetten. We willen juist met een minimaal programma de belangrijkste openbare ruimte ruimtelijk sterk markeren. Meer kan op deze ruime locatie tenslotte altijd nog!

KAW maakt Stedenbouwkundig Plan

KAW was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundige plan. Hierin hebben we aandacht voor:

  • winkelprogramma; genoeg maar zeker niet te veel
  • inpassing van een leegstaand maar beeldbepalend kerkgebouw
  • wonen
  • aansluiting op de grote hoeveelheid openbare ruimte
  • routing en parkeren; dat is essentieel voor het succes van een winkelcentrum

 Wat zijn resultaten?

Het plan is door zijn geringe bouwvolume maar maximaal effect in ruimtelijke en programmatische zin positief ontvangen en door de gemeente vastgesteld. Het plan biedt bovendien de mogelijkheid om een bestaande kerk in de wijk weer een nieuw leven te geven.