Studie Voorzieningen Heerlen

Wijkdelen krijgen nieuw gezicht

De MSP-wijk in Heerlen krijgt een nieuw centrum met voorzieningen. Deze staan in de krimpende regio onder druk, evenals de nieuwbouw budgetten. Daarom heeft KAW een visie ontwikkelt, hoe het in onbruik geraakte naoorlogse kerkgebouw “Heilige Drievuldigheid” bij deze ontwikkeling te betrekken. Hiervoor is een ruimtelijk plan gemaakt met alle stakeholders. Dit plan is onderbouwd met een economische visie en de integratie van een duurzame aanpak.

Visie op de wijk MSP

De gemeentelijke visie voorziet in een bundeling van de kleine buurtcentra in een wijkoverkoepelend centrum. Hierdoor kunnen voorzieningen zoals winkels en scholen behouden blijven. Tegenover het commerciële centrum komt een cluster met vooral maatschappelijke voorzieningen. De wijkdelen Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig krijgen daarmee als MSP-wijk een nieuw gezicht.

Transformatie kerkgebouw

In het kerkgebouw van de ‘Heilige Drievuldigheid’ uit de 50er jaren vinden geen diensten meer plaats. Het gebouw is markant en bepaald het aanzien van de wijk. De gemeente heeft de wens geuit om het gebouw te behouden en onderdeel te maken van het cluster van maatschappelijke voorzieningen.

Brede maatschappelijke voorziening

De discussie over clustering van maatschappelijke voorzieningen is in bijna alle wijkvernieuwingstrajecten aan de orde. Wijken hebben in het verleden veel voorzieningen in moeten leveren. Het gaat om behoud van voorzieningen in de wijk, het bevorderen van de wijkeconomie en kruisbestuiving van maatschappelijke functies op één plek. Het gevolg is idealiter een plek waar sociale contacten ontstaan.