Intensief participatietraject sloop nieuwbouw Tivoli, Eindhoven

Ruimte voor nieuw wonen en leven in een oude buurt

De Eindhovense buurt Tivoli wordt de komende jaren vernieuwd. Belangrijk sluitstuk hierbij is de driehoek tussen de Tivoli-, Neushoorn- en Tijgerstraat. De buurt is de geboorteplek van de schrijver A.F.Th van der Heijden, aan wie Tivoli haar bijnaam 'wildebeestenbuurt' heeft te danken. Huidige en toekomstige bewoners zijn er dan ook wild op om hier te komen wonen. In een intensief participatieproces met alle geïnteresseerden is niet alleen de ruimte zorgvuldig vormgegeven, maar bestaat de buurt op sociaal gebied eigenlijk nu al.

Poema: participatie met levensgrote plattegronden

De Poemastraat loopt direct op de karakteristieke poort van de oude arbeiderswoningen van Philips toe. Onder de poort door kom je nu op een leeg grasveld uit waar het Eindhovense stadhuisplein bijna 2 keer op past. Om ruimte te maken voor betaalbare woningen in de buurt is het veld meegenomen in de ontwikkeling. De Poemastraat wordt straks onder de poort door verlengd met appartementen waar mensen oud kunnen worden, ook met een lichte zorgvraag. In een interactief proces met de bewoners is getest hoe de relatief kleine woningen tóch optimaal rolstoelgeschikt kunnen worden.

Steppen en Savanne: 2 verschillende woonomgevingen

Zoals verschillende beesten verschillende landschappen opzoeken, kiezen mensen een leefomgeving die het beste aansluit bij hun woonwens. Door het nieuwe gebouw in het hof ontstaan 2 verschillende milieus. Aan de ene kant een bewust besloten en facilitair hof, met parkeergelegenheid en private buitenruimtes. Aan de andere kant een gemeenschappelijk hof met een kleine afstand tussen het openbare en private domein.

Gevelaanzicht

Panter: typisch Eindhovense stedenbouw

De Panterstraat komt in de huidige situatie uit in een voor deze stedenbouw typische ‘ingenomen hoek’: een hoekaccent dat niet hoog naar voren springt, maar laag naar achter. Dit soort stedelijke verspringingen zijn typisch voor de Eindhovense arbeiderswijken. In een redelijk dichte buurt ontstaat zo met kleine ruimtelijke kneepjes toch een gevoel van ruimte. In de nieuwbouw komt dit principe terug met een kleinschalige programmatische invulling met laagbouw. Dit is typologisch vergelijkbaar met de hoekoplossingen die wij voor de Vogeltjesbuurt Tilburg hebben ontwikkeld. Oudere mensen kunnen hier in een relatief kleine woning straatgebonden wonen.

Wildebeestenbuurt

Woonbedrijf steekt haar nek uit om in een cultuurhistorisch waardevolle buurt sociale huurwoningen zorgvuldig in te bedden. Het project is extra bijzonder, omdat huidige en toekomstige bewoners deel uitmaken van het ontwerpteam. Zo kan de buurt zeer exact en passend worden ontworpen en worden afgestemd op de woonwensen van de toekomstige bewoners. De nieuwe buren kennen elkaar al lang van tevoren. In Tivoli wordt niet alleen aan de stenen maar vooral ook aan de maatschappij gebouwd!

Bewaren

Bewaren

Bewaren