Zorgcomplex De Jol Lelystad

In opdracht van Centrada ontwerpt KAW een appartementencomplex voor de Stichting Interakt-Contour en de Stichting Philadelphia, dat geschikt is voor verhuur aan verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. In deze zelfstandige woonvorm kunnen de bewoners nagenoeg zelfstandig wonen. Om hen daarin te ondersteunen is dag en nacht personeel aanwezig.

Nauw overleg met de nieuwe bewoners

Het ontwerp is in nauw overleg met de ouders van de toekomstige bewoners en de Stichtingen ontworpen. Centrada heeft hier alle ruimte voor gegeven. Door middel van gezamenlijke activiteiten, zoals een excursie, bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken met de toekomstige bewoners, heeft KAW de wensen van de gebruikers vertaald in het ontwerp.

Bewoners konden kiezen uit verschillende woningplattegronden

Bewoners konden kiezen uit verschillende woningplattegronden

Uitdagende locatie

De locatie aan de ‘parkruit’, een nieuwe langzaam-verkeer-route door Lelystad, is een uitdaging voor het ontwerp. Het gebouw versterkt de openbare ruimte aan de noordzijde, door een hoge en stedelijke kant. Aan de zuidzijde sluit het aan op de bestaande kleinschalige bebouwing.

De consequente materialisering van dit bijzondere complex smeedt de invloeden vanuit de omgeving en de verschillende programmaonderdelen tot één geheel aaneen. Op haar beurt is het gebouw een toevoeging op haar omgeving; het is een impuls voor de ontwikkeling van het gebied.

De bewoners van Triade waren volop betrokken bij het ontwerp

De bewoners waren volop betrokken bij het ontwerp