Gebiedsontwikkeling

Centrumontwikkeling

Centrumvernieuwing is complex van aard: door haar omvang en het groot aantal betrokkenen en belanghebbenden. Door afname van het winkelvloeroppervlak neemt de investeringsruimte momenteel af. Gemeente, betrokken ontwikkelaars en beleggers hebben derhalve een lange adem nodig. KAW leidt als procesmanager dit traject, ontwikkelt imaginaire, functionele en ruimtelijke verbeterstrategieën, inclusief exploitatie en juridische overeenkomsten. Als stedenbouwer kunnen we master- en deelplannen opstellen. Als eindresultaat levert KAW samen met alle actoren een verbeterd centrum, klaar voor de 21e eeuw.