Gebiedsontwikkeling

Perspectief in krimpgebieden

KAW maakt krimpplannen voor regio’s en gemeenten op een nieuwe manier: we onderzoeken niet alleen de verandering in de vraagzijde van de woningmarkt, maar ook heel precies de aanbodzijde: iets wat vaak wordt vergeten. We brengen daarmee de potentiele kwaliteit van gebieden in beeld, stedenbouwkundig, qua leefbaarheid, maar ook woon- en bouwtechnisch. Op basis daarvan kan veel beter bepaald worden welke kwaliteiten duurzaam zijn en welke kunnen verdwijnen. Het grootste voordeel is echter dat over de aanbodzijde veel beter met bewoners gesproken kan worden. Feitelijk ontstaat een ruimtelijke “meerlaagse” multi-criteria analyse die de basis vormt voor ingrepen in de toekomst.