Projecten

Stedenbouw

Een stedenbouwkundig plan maak je voor mensen. Maar mensen en bedrijven verhuizen om uiteenlopende redenen sneller dan dat een gebied afgeschreven is. Dit dilemma vraagt om een objectieve houding ten opzichte van de onderwerpen duurzaamheid en flexibiliteit. Een stedenbouwkundig plan moet direct verbetering opleveren. Tegelijkertijd moet het faseerbaar zijn en een gebied opleveren dat ook voor de volgende generaties gebruikers aantrekkelijk is.