Gebiedsontwikkeling

Transformatiegebieden

Bij grootschalige functieverandering ontwikkelen we plannen vanuit faseerbaarheid, huidige en toekomstige marktsituatie, eigendomssituatie, en kansen op deelprojecten. We leveren u zodoende een strategisch en flexibel masterplan, dat functioneert als raamwerk voor de uitwerking van deelplannen maar tegelijkertijd voldoende samenhang. We brengen als procesmanager en / of stedenbouwer het minimale en maximale programma in kaart en maken potentiele faseerbaarheid inzichtelijk. Stedenbouwkundige inbedding, programma, tijd en geld worden op elkaar afgestemd.