Gebiedsontwikkeling

Vastgoedstrategie en herontwikkelingslocaties

Veel organisaties, scholengemeenschappen, zorginstellingen staan voor een opgave om grootschalige beslissingen te nemen over hun vastgoed. Slopen en afstoten, samenvoegen met een herontwikkelingsopgave voor bijvoorbeeld woningbouw als gevolg. KAW heeft in meerdere van dit soort opdrachten gewerkt aan strategieën die zowel ruimtelijk als financieel onderbouwd en gedragen zijn en zo de basis vormen voor planvorming.