Gebiedsontwikkeling

Werken met beperkte middelen

Door de financiële crisis en een terugtredende overheid, stagneert de transformatie van stad, dorp en wijk. KAW ontwikkelt, aan de hand van concrete gebieden, nieuwe werkwijzen, welke uitgaan van een veel gefragmenteerdere gebiedsontwikkeling. We trachten steeds plek, plan en investeerder met elkaar te verbinden en hebben zo bewezen dat met beperkte financiële middelen en ingrepen toch veel te bereiken valt op zowel fysiek als sociaal gebied.