Projecten

Zorg

project
De Finke Koudum
woonzorg complex, 94 wooneenheden
in ontwerp

KAW ontwerpt vernieuwende woonzorggebouwen. Daarbij is ‘gewoon wonen’ altijd ons uitgangspunt: we ontwerpen gebouwen waar het prettig wonen is en ouderen zich thuis voelen. Afhankelijk van de doelgroep passen we kennis uit ‘healing environment’ toe, bijvoorbeeld ‘memory walls’ die ouderen met dementie helpt zich te oriënteren. Door zulke functies mee te ontwerpen, is er minder zorgpersoneel nodig. Het hele ontwerp is dusdanig geëngineerd dat de zorg zo efficiënt mogelijk geleverd kan worden. Ook duurzaamheid is een geïntegreerd onderdeel van het ontwerp. Zo zorgen we ervoor dat de exploitatiekosten laag blijven en we onze aarde zo min mogelijk belasten.