Scheefwoners Benchmark

Kampt u met meer of minder scheefwoners dan gemiddeld?

Hoeveel sociale huurwoningen heeft een gemeente nodig om de doelgroep goed te bedienen? Om deze vraag te beantwoorden, moet u meer weten dan aantallen sociale huurwoningen en mensen met een laag inkomen. Ook het gebruik van de voorraad en het gedrag van de lagere inkomensgroep zijn van invloed. Denk aan scheefwoners of huishoudens met een laag inkomen in een koopwoning. Is het zinvoller de scheefheid te bestrijden of de voorraad te vergroten? Deze scan brengt de belangrijkste gegevens samen. Dat helpt u bij het maken van een probleemanalyse en goede keuzes.

Aantal scheefwoners

Het aantal scheefwoners in uw gemeente wordt gevormd door de groep huishoudens met een inkomen hoger dan de toewijzingsgrens die in een sociale huurwoning wonen. Dit valt te verdelen in échte scheefwoners met een jaarinkomen van meer dan € 43.000, en lichte scheefwoners, met een jaarinkomen tussen de toewijzingsgrens en € 43.000.

echte scheefwoners
lichte scheefwoners
%
van de inwoners in
woont scheef.

Vormen scheefwoners een probleem in uw gemeente?

In onderstaande grafiek ziet hoe groot het tekort aan sociale huurwoningen is en in hoeverre scheefwoners daar de oorzaak van zijn. Mogelijke oplossingen voor het tekort aan sociale huurwoningen in uw gemeente zijn bijbouwen of scheefwonen aanpakken.

  • Totale sociale huurvoorraad geen data woningen | geen data
  • Lichte scheefwoners geen data woningen | geen data
  • Echte scheefwoners geen data woningen | geen data
  • Legitieme sociale huurders geen data woningen | geen data
  • Sociale huurdoelgroep die buiten de boot valt geen data woningen | geen data

Huidige situatie
optie 2: sociale huurwoningen bijbouwen
optie 1: scheefwoners aanpakken

Vraagdruk sociale huurwoningen

De vraagdruk op de sociale woningvoorraad wordt bepaald door het aantal vragers naar sociale huurwoningen ten opzichte van het aanbod van sociale huurwoningen. Een hoge vraagdruk betekent dat veel mensen met een laag inkomen moeten uitwijken naar duurdere particuliere huurwoningen.

geen data
overdruk sociale voorraad in

Vraag sociale huurwoningen

De vraag naar sociale huurwoningen wordt gevormd door het aantal huishoudens in uw gemeente met een jaarinkomen lager dan € 33.000 minus eigenaren van een woning in diezelfde inkomensgroep.

Doelgroep totaal woningen |
Doelgroep woont in koopwoning woningen |
Netto vraag naar sociale huurwoningen woningen |
geen data
netto vraag huurwoningen in
geen data

Eigendom woning per inkomensklasse

De eigendomssituatie van de woning verschilt sterk per inkomensklasse.

Minder dan € 33.000
Tot € 38.000
Tot € 43.000
Meer dan € 43.000
Totaal
 
corporatiewoningen
particuliere huurwoningen
koopwoningen
< 33.000
< 38.000
< 43.000
> 43.000
Totaal

Waar komen deze data vandaan?

De gegevens waarop dit rapport gebaseerd is, zijn afkomstig van het CBS. De laatst bekende data bij CBS stammen uit 2012.

Wilt u dit rapport gebruiken? ©

Wij zijn u graag behulpzaam en we zijn blij dat u dit een mooie rapportage vindt. Daarom vinden we het prima als u (delen van) deze rapportage gebruikt. We vragen u wel de bron daarbij te vermelden: ‘Scheefwoners Benchmark’ door KAW | www.kaw.nl/scheefwonen

Wilt u meer informatie?

Voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met onze adviseur woningmarktonderzoek Daniël Depenbrock | 06 549 021 24 | [email protected]