Acquisitie bij woningcorporaties

Aannemers laten grote klussen liggen bij woningcorporaties

Er wordt steeds minder gebouwd in Nederland. Sinds 1953 zijn er niet zo weinig bouwaanvragen ingediend als de afgelopen jaren. Aannemers merken dit door een krimpende opdrachtenportefeuille. De enige partijen die nog lijken te investeren in dit land zijn de woningcorporaties. Hier liggen enorme kansen voor aannemers, maar niet zonder risico’s.

Inhoudsopgave 1. Corporaties blijven investeren 2. Bewoners meekrijgen cruciaal 3. De taal van de corporaties 4. Aannemers als regievoerders 5. Een nieuwe manier van werken

Download whitepaper

Waarom ‘foute’ bewonersparticipatie door aannemers leidt tot hoge faalkosten bij renovatie

Aannemers lopen grote renovatie- en nieuwbouwprojecten mis bij woningcorporaties, omdat zij niet voldoende kennis in huis hebben van bewonerscommunicatie en -participatie. Juist het beheersen van het proces met bewoners is momenteel enorm belangrijk voor corporaties en voor de voortgang van projecten.
Inhoudsopgave 1. Wat is bewonersparticipatie 2. Samenwerkingspartners in de bouw 3. Zelf expertise in huis halen 4. Bluffen met het boerenverstand

Download whitepaper

Hoe verwerf ik de opdracht tot herstructurering van buurten bij corporaties?

Sinds afgelopen jaar zie je dat woningcorporaties massaal grote opdrachten voor herstructurering van wijken als compleet pakketje bij de aannemer neerleggen. Om goed te kunnen anticiperen op de nieuwe vraag van woningcorporaties en u te onderscheiden van uw collega aannemers zult u een integraal voorstel moeten neerleggen.
Inhoudsopgave 1. Begin met luisteren 2. Inzicht in woonwensen 3. Kijk verder dan kozijnvervanging 4. Verwachtingen managen 5. De juiste toon naar bewoners 6. Zorg voor flexibel proces 7. De ‘blue ocean’

Download whitepaper

Hoe Nijhuis drie herstructureringsopdrachten op rij verwierf bij een corporatie

Nijhuis Bouw B.V. kampte de afgelopen jaren met een onrustige markt en opdrachtgevers die in toenemende mate op kwaliteit en de financiële solidariteit toetsten. Nijhuis merkte dat hun technische expertise niet voldoende was om binnen te komen. De markt vroeg meer en meer een full-service aanpak, om zo het vertrouwen van corporaties te winnen.
Inhoudsopgave 1. De vraag was simpel 2. Verder kijken dan de vraag 3. Verwachtingen waar maken 4. Tempo houden 5. 90% goedkeuring bewoners 6. Het succes vermarkten

Download whitepaper

Welke communicatiestrategie moet ik toepassen in mijn herstructureringsproject?

U heeft een offerteaanvraag voor een herstructureringsopgave of een minder concrete kans in de markt. U wilt deze kans verzilveren en u moet dus een beter aanbod neerleggen dan uw concurrenten. Dat wilt u doen door aan te tonen dat u niet alleen een heel goede bouwer bent, maar ook nog eens het proces met de bewoners vlekkeloos kunt organiseren. Maar hoe?
Inhoudsopgave 1. Gesprek over uw kans of uw project 2. Bijeenkomst: communicatiestrategie 3. Wat levert dit op? 4. Tijd en kosten

Download whitepaper