Wijkvernieuwing

Wij brengen enthousiasme en vertrouwen

Het verbeteren van wijken, dat zit in ons bloed. Vanaf het moment dat KAW in 1976 is opgericht als Koöperatieve Architektenwerkplaats waren we actief in de wijkvernieuwing. Toen was dat voornamelijk bemiddeling tussen bewonersorganisaties, corporaties en gemeente en de verbouw van gekraakte panden tot jongerenhuisvesting. Vandaag maken we wijkvisies, ontwerpen we herstructureringsplannen en begeleiden we bewonerscommunicatie, veelal in de wijken die toen gebouwd zijn. Onze drijfveer is nog steeds precies dezelfde: een betere woonomgeving realiseren voor de bewoners.

Het Wijkbedrijf

Het Wijkbedrijf is een nieuwe coöperatieve ondernemingsvorm, waarbij bewoners zelf regie krijgen over hun wijk. Het Wijkbedrijf richt zich op het opknappen van woningen, het verbeteren van de woonomgeving en het versterken van de sociale binding in de wijk. Door geld- en energiestromen slim te bundelen, wordt het mogelijk de energierekening te verlagen en werkgelegenheid te creëren voor de wijkbewoners. Het Wijkbedrijf is in 2014 door de jury van de Herman Wijffels Innovatieprijs uitgeroepen tot het meest innovatieve sociaal duurzame project van Nederland.
Lees meer over het Wijkbedrijf >

Bewonerscommunicatie

Goede en doordachte bewonerscommunicatie zorgt voor een vlot proces; minder gedoe, minder oponthoud en daarmee minder kosten. Bovendien maakt het het project ook leuker, zowel voor de opdrachtgever, de aannemer én de bewoners. KAW helpt met het bepalen en uitwerken van de communicatiestrategie en kan ook de communicatie verzorgen.
Lees meer over bewonerscommunicatie >

Dorps- en wijkontwikkeling

Als bureau zijn we vaak actief in wijken en dorpen waar juist de sociale problematiek de boventoon voert. Samen met bewoners en professionals stellen we een mix van sociale en fysieke maatregelen op om de situatie in de buurt duurzaam te verbeteren. De ene keer voeren sociale maatregelen de boventoon, de andere keer is juist het opknappen van de woningen belangrijker. KAW helpt de corporatie en gemeente met het formuleren van een wijkvisie, en zorgt dat bewoners betrokken blijven bij de visievorming en de uitvoering.
Lees meer over dorps- en wijkontwikkeling >

Herstructureringsplan

De plannen die uit een dorps- of wijkvisie komen, zijn altijd anders. Voorbeelden van herstructureringsplannen die we hebben gemaakt, vindt u op de projectpagina wonen.