Bewonerscommunicatie

Maak van een verandering een verbetering

De vernieuwing van een woning, buurt of wijk begint voor de bewoners vaak met slecht nieuws. Er gaat iets veranderen, en dat betekent dat de bewoners in de rommel zitten of zelfs tijdelijk hun huis uit moeten. Lang niet altijd zien de bewoners zelf de noodzaak of de voordelen van die vernieuwing. KAW heeft bijna 40 jaar wijkvernieuwing met bewoners geanalyseerd en kwam met een methode waarmee u de juiste bewonerscommunicatie strategie kiest. Passend bij de het project en de houding van de bewoners, zodat uw vernieuwing ook echt voor iedereen een verbetering wordt.

Hoe helpen we bij bewonerscommunicatie?

  • Opstellen PvA
  • Keukentafelgesprekken / bewonersavonden / inloopmarkten / bewonerscontactpersoon
  • Schrijven communicatiemiddelen (boekjes, posters, website)
  • Coaching on the job
  • In company cursus bewonerscommunicatie

70% draagvlak gegarandeerd.

Goede en doordachte bewonerscommunicatie zorgt voor een vlot proces; minder gedoe, minder oponthoud en daarmee minder kosten. Het klinkt cliché, maar elke bewoner is anders én elk project is anders. Dat vraagt om communicatie op maat. KAW helpt corporatie en aannemer met het bepalen en uitwerken van de communicatiestrategie. Als kritische en frisse blik bij de corporatie, en steeds vaker bij de aannemer, als essentieel onderdeel van een selectie of aanbesteding voor een renovatieproject. Immers, zonder 70% akkoord van de bewoners gaat de renovatie überhaupt niet door.

Naast strategisch advies kunnen wij ook uw bewonerscommunicatie verzorgen. Zowel door het maken van communicatiemiddelen, maar ook door een actieve rol te hebben bij bijvoorbeeld huiskamergesprekken, draagvlakmetingen of buurtavonden. Coaching on the job is natuurlijk ook mogelijk.

Neem bewonerscommunicatie serieus

  • en je creëert draagvlak bij bewoners voor een renovatieproject
  • hebt een gesmeerd proces met enthousiaste bewoners
  • hebt een leuker project voor alle betrokken partijen
  • hebt de juiste middelen om het proces in goede banen te leiden

Bepaal de strategie met het Communicatiekompas

Aan de hand van het mede door KAW ontwikkelde CommunicatieKompas bepalen we met de corporatie de juiste communicatiestrategie. Luisteren, overleggen, overtuigen of presenteren? De strategie bepalen we door met de opdrachtgever de complexiteit van het project te bespreken én de (verwachte) houding van de bewoners in te schatten. Meer lezen over het communicatiekompas, of wilt u er direct mee aan de slag? Op www.communicatiekompas.com vindt u het communicatiemodel én praktijkvoorbeelden. Met de gratis app vindt u de juiste communicatiestrategie nu ook gewoon op uw telefoon. Het “Communicatie Kompas” kunt u downloaden in de Google Play Store.

De Bewonerscommunicatie App kunt u gratis downloaden in de Play Store

Communicatie Kompas kunt u gratis downloaden in de Play Store

De juiste middelen, de juiste m/v

Na de strategie komt het bepalen van de communicatiemiddelen. Elke strategie, maar ook elke doelgroep, vraagt om een eigen manier van communiceren. Zijn er overlegmomenten nodig? Zo ja, doen we dat plenair of gaan we huis-aan-huis? Volstaan we met een nieuwsbrief? Zo ja, wat moet daar dan in? En moet deze ook meertalig zijn? Bij KAW weten we wat werkt en wat niet. We hebben ruime ervaring met het voeren van gesprekken, ook de moeilijke.

Wilt u meer informatie?

Voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met onze adviseurs bewonerscommunicatie
Tijmen Hordijk | 06 151 559 14 | [email protected] of Eva Bennen | 06 146 038 20 | [email protected]

Het handboek Bewonerscommunicatie biedt tips en inspiratie voor renovatie professionals

Het handboek Bewonerscommunicatie biedt tips en inspiratie voor renovatie professionals

Handboek “Bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering”

KAW, BAM Woningbouw en corporatie De Huismeesters bundelden hun kennis in het handboek ‘Bewonerscommuncatie bij duurzame woningverbetering’. Het boek helpt corporaties en gemeenten bij het opzetten van de bewonerscommunicatie. Want juist bij renovatieprojecten waar duurzaamheid een rol speelt, loopt het vaak spaak op communicatie met bewoners. Met het bewonerscommunicatie handboek leert u bewoners te enthousiasmeren: de basis voor een succesvol project!

Bestel het boek : ISBN 978-94-6-104-004-6, 144 pagina’s, €45,- via www.bewonerscommunicatie.nu

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren