Woonbeleid

Op weg naar de beste gemeente die u kunt zijn!

Wonen is ons vak. Al sinds 1976 werken wij aan een betere woon- en leefomgeving voor iedereen, maar met name de mensen met een smalle portemonnee. Door ons brede scala aan expertises benaderen wij een opdracht integraal, maar altijd met de uiteindelijke bewoner in ons vizier.

Woningmarktonderzoek

KAW maakt marktonderzoek op maat. Als basis voor woonbeleid voor een gemeente, strategisch voorraadbeleid voor corporaties, ontwikkeling van een locatie voor ontwikkelaars. Want of de woningmarkt nu dynamisch is of stagneert, de vraag welke marktkansen er zijn is altijd actueel.
Lees meer over woningmarktonderzoek >

Woonmilieus en Leefstijlen

Met ons woonmilieu match & mismatch onderzoek ontdekt u welke leefstijlen er in in bepaalde stad zijn, hoe de mensen willen wonen en of de juiste woonmilieus voor hen wel aanwezig zijn. Met dit onderzoek kunnen ontwikkelaars, gemeente en corporaties gefundeerde keuzes maken voor ontwikkeling en nieuwbouw.
Lees meer over woonmilieus en leefstijlen >

Quickscan Bouwplannen

Vraagt u zich af of de bouwplannen van uw gemeente nog wel aansluiten bij de markt? De Quickscan Bouwplannen van KAW analyseert de plannen grondig en geeft concrete handvatten om met corporaties en ontwikkelaars bij te sturen. Zo houdt u de plannen met de beste kans van slagen over.
Lees meer over quickscan bouwplannen >

Woonvisie

KAW begeleidt gemeentes bij het opstellen van een breed gedragen woonvisie, die de woonkwaliteit in de gemeente bewaakt. Ook ondersteunen we bij prestatieafspraken tussen gemeentes onderling of gemeente en woningcorporaties.
Lees meer over woonvisies >

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken scheppen duidelijkheid. KAW ondersteunt bij het maken van heldere afspraken en stellen van inhoudelijke prioriteiten. Ons samenwerkingsproces scherpt uw ambitie, stimuleert realisme, creëert gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen de partners en het zorgt voor draagvlak bij organisaties, politiek en bewoners.
Lees meer over prestatieafspraken >

Op de sportvelden aan de rand van het Groninger centrum ontwierp Beatrice Montesano tuin- en parkwoningen

Op de sportvelden naast het Groninger centrum ontwierpen we verschillende woonmilieus: tuin- en parkwoningen

Geen advies nodig, maar een architect?

Meer weten over de woningbouwprojecten van KAW? Op de projectpagina vindt u een overzicht van onze architectuur of vraag het projectboek Woningbouw aan bij Ans. Voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met KAW’s architecten.

Komt u uit de randstad? Reimar von Meding | 06 54 697 741| [email protected]
Liever lokaal? Beatrice Montesano | 06 54 338 961 | [email protected]