Quickscan Bouwplannen

De kunst van het strategisch kiezen

In de huidige woningmarktcrisis is vraaggericht ontwikkelen belangrijker dan ooit. De meeste regio’s hebben een overschot aan plannen die elkaar beconcurreren en er uiteindelijk voor zorgen dat er heel weinig gebeurt. De crisis biedt kans om keuzes te maken en met een scherp, herzien aanbod aan plannen te komen.

Wat levert de Quickscan Bouwplannen op?

Met de Quickscan Bouwplannen van KAW weet u precies welke plannen op korte en lange termijn het best aansluiten bij de markt. Daarmee heb je als gemeente of regio concrete handvatten om met corporaties en ontwikkelaars bij te sturen.

  • Kritische analyse van de woningbehoefte op korte en lange termijn
  • U weet welke bouwplannen aansluiten bij de markt en hoe u ze kunt bijsturen
  • U kent de ontwikkelurgentie per plan: gas geven, bijstellen of in de prullebak
  • U kent de financiële consequenties van herprogrammering op hoofdlijnen
  • U houdt de plannen met de beste kans van slagen over

Iedere gemeente heeft kansen

De kunst is de juiste keuzes maken. Want ondanks de crisis zijn er toch veel mensen op zoek naar een woning. Om hen tegemoet te komen kun je als gemeente sturen op de samenstelling van de plannen: de juiste producten, op de juiste plek en op het juiste moment. Maar als gemeente kun je niet overal bijsturen. Soms zijn plannen al in uitvoering, soms zijn er (te) grote financiële consequenties bij bijstelling en soms zijn er bindende afspraken met derden. De kunst is strategisch kiezen.

KAW’s aanpak voor de Quickscan Bouwplannen

We beginnen met een kritische analyse van prognoses en woonwensen, om zo een reëel beeld van de woningvraag in aantal en kwaliteit te krijgen. Daarnaast analyseren we de bestaande woningvoorraad en de nieuwbouwplannen. Per bouwplan brengen we aantal woningen, segment, doelgroep, woonmilieu en fasering in beeld. We inventariseren bindende factoren zoals procedurele hardheid, voorinvesteringen en afspraken met derden. Vervolgens matchen we het wensprogramma en het aanbod én de plannen. Voor dat laatste ontwikkelde KAW een instrument dat meet in hoeverre de bestaande bouwplannen aanhaken op het wensprogramma. Uiteindelijk krijgt u een samenhangend planadvies met herprioritering, waarmee u onrendabel investeren voorkomt.

Wilt u meer informatie?

In de whitepapers Een Gezonde Bouwportefeuille leest u wat u nu kunt doen aan té ambitieuze bouwportefeuille, en waar u vooral voor moet waken. Sparren met onze woonbeleid adviseur kan ook, neem dan contact op met Daniël Depenbrock | 06 549 021 24 | [email protected]