Woonmilieus en leefstijlen

De juiste mix aan woonmilieus geeft kleur aan een gemeente

Hoe ziet de ideale woonomgeving eruit? Kiezen mensen voor privacy of voor een omgeving die uitnodigt tot samenzijn? Zoeken ze een dynamische omgeving of juist rustig en vertrouwd? Staan ze open voor experimenten of is gewoon al gek genoeg? Het antwoord is natuurlijk voor iedereen anders, maar mensen en hun leefstijlen zijn in grote lijnen in 8 categorieën te verdelen. Voor al deze verschillende leefstijlen heeft KAW passende woonmilieus gedefinieerd.

Wat levert een analyse van woonmilieus en leefstijlen op?

  • Inzicht in plekken waar vraag en aanbod juist wel of niet matchen
  • Zicht op leefstijlgroepen die onvoldoende keuzevrijheid hebben
  • Inzicht in kansrijke locaties voor specifieke leefstijlgroepen
  • Koppeling met uw GIS-applicatie

Bouwen voor de juiste woonmilieus

Nu er nog maar weinig ontwikkeld wordt, is het extra belangrijk te weten aan welke woonmilieus een tekort is, en aan welke een overschot. Een woonmilieu- en leefstijl analyse geeft inzicht in de wensen en eisen van de bewoners en doet concrete voorstellen welke locaties van profiel moeten verkleuren om beter aan te sluiten bij de vraag. Zo voorkomt u bouwen voor leegstand en onnodige migratie naar buurgemeenten, en bouwt u aan buurten waar mensen met trots wonen.

Voor het Match Mismatch onderzoek in Groningen brachten we alle leefstijlen in kaart

Voor het Match Mismatch onderzoek in Groningen brachten we alle leefstijlen in kaart

Woonmilieu en leefstijl analyse combineert de expertises van de beste bureaus

KAW werkt samen met SMAR en Motivaction: we leggen onze expertise bij elkaar en komen zo tot een woonmilieu- en leefstijlanalyse waarmee u direct aan de slag kunt. De leefstijlanalyse van deze bureaus brengt per leefstijl in beeld welke woonmilieus en woningtypen in welke kwantiteit gevraagd worden. KAW onderzoekt per leefstijlgroep een ‘ideaal woonprofiel’, zodat we weten we in welke woonmilieus een groep zich het meest thuis voelt. Door de leefstijlen van onze partners en de woonmilieus van KAW te matchen, ziet u precies waar te weinig of te veel aanbod van is.

De bevindingen helder en aantrekkelijk gepresenteerd

Met de informatie die u uit de woonmilieus en leefstijlen analyse haalt, moet u natuurlijk niet alleen aan de slag. Met aantrekkelijke rapporten met duidelijke kaarten en grafieken neemt u de gemeente, corporaties en ontwikkelaars makkelijker mee in uw visie. Voor het Match Mismatch onderzoek in Groningen hebben we bijvoorbeeld een drukmeter ontwikkeld. Deze laat grafisch zien:

  • welke groepen te weinig keuzevrijheid hebben door gebrek aan passende buurten
  • welke groepen om een ander product in hun favoriete woonmilieu vragen
  • welke groepen ‘uit hun woonmilieu gedrukt’ worden
Drukmeter Deze ‘drukmeter’ (onder) laat zien voor welke groepen het aanbod aan geschikte woonmilieus beperkt is of juist ruim aanwezig. Het is kansrijker om woonmilieus te creëren voor groepen die ‘onder druk’ staan dan voor groepen die in de stad al een ruim aanbod aan woonmilieus hebben.

Deze drukmeter laat zien voor welke groepen het aanbod aan geschikte woonmilieus beperkt of ruim is

Doe een snelle woonmilieucheck online

Bent u benieuwd welk woonmilieu een wijk heeft? Met onze online woonmilieucheck kunt u zelf voor elke plek in een stad beoordelen welk woonmilieu daar bij hoort. Kost niets, alleen 2 minuten van uw tijd.

Wilt u meer informatie?

Voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met onze adviseur woningmarktonderzoek Daniël Depenbrock | 06 549 021 24 | [email protected]