Woonvisies

Een nieuwe realiteit vraagt om nieuw woonbeleid

Een betere woonkwaliteit kun je als gemeente alleen met anderen realiseren. De nieuwe Woningwet bevestigt die gedachte: het geeft gemeenten extra houvast om goede afspraken te maken met corporaties en vraagt om bewoners en organisaties te betrekken bij het proces. KAW helpt u graag een breed gedragen, realiseerbare en houdbare woonvisie te maken om die betere woonkwaliteit ook écht te realiseren.

Stel uw vraag Bekijk voorbeeld offerte-uitvraag

Wat brengt een woonvisie u concreet?

Een woonvisie schept helderheid en zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan. Hiermee wordt het makkelijker om beslissingen te maken. Concreet fungeert het als:

  • werkagenda voor gemeenteambtenaren
  • toetsingsdocument voor bouwplannen
  • startdocument voor prestatieafspraken met corporaties en andere partners
  • houvast voor ontwikkelaars

Bouwen aan draagvlak

De bal is in handen van de gemeente; zij stelt de woonvisie vast en heeft sinds 1 januari ook de juridische macht om corporaties aan deze afspraken te houden. Een realistische visie kun je echter alleen in samenwerking met de corporatie(s), zorgaanbieders, bewoners en marktpartijen maken. Want de uitvoering doe je altijd samen! Daarom zorgen we dat alle betrokken aangehaakt zijn tijdens het proces.

Marktanalyse: méér dan cijfers

Gedegen analyses vormen de basis voor een goed onderbouwde woonvisie. Om die cijfers in de juiste context te plaatsen zijn lokale kennis, ontwikkelingen en ervaringen van cruciaal belang. Wat bindt mensen aan uw gemeente? Welke obstakels worden ervaren in de praktijk? Je moet precies weten welke mismatches er op de woningmarkt zijn om goed woonbeleid op te stellen. KAW combineert cijfers en ervaringen slim om tot waardevolle informatie te komen. De scheefwoon benchmark geeft een voorproefje hiervan.

Met Big Data maakt KAW informatieve kaarten

Met Big Data maakt KAW informatieve kaarten

Meer dan wonen

De tijd dat een woonvisie voorschreef hoeveel woningen er gebouwd werden, ligt al even achter ons. Thema’s als zorg, leefbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid, grondpolitiek zijn onlosmakelijk verbonden aan het thema wonen. Tegelijk kan een woonvisie geen allesomvattend document zijn. We werken toe naar een woonvisie die de verbinding legt, binnen en buiten uw organisatie, maar die geen overlap veroorzaakt met andere thema’s.

Het resultaat: een uitvoeringsgerichte en houdbare visie

Een visie moet ambitie tonen en beschrijven wat we over tien jaar bereikt willen hebben. Tegelijk wil je weten hoe je dat wensbeeld realiseert en wat prioriteit heeft. En de wereld om ons heen verandert continu, dus we hebben behoefte aan plannen die houdbaar zijn: outcome in plaats van output. KAW stemt samen met u af tot welk niveau u de visie concreet en uitvoeringsgericht wilt maken. Met de juiste maatregelen en bouwplannen, werkt u gericht aan een succesvolle woongemeente waarin woningen, omgeving, voorzieningen, sfeer en bewoners bij elkaar passen.

Wilt u meer informatie?

In de whitepapers Een Gezonde Bouwportefeuille leest u wat u nu kunt doen aan té ambitieuze bouwportefeuille, en waar u vooral voor moet waken. Zoekt u liever meer samenwerking met buurgemeenten? Lees meer over een regionale woonvisie.

Sparren met onze woonvisie adviseur kan ook, neem dan contact op met
Daniël Depenbrock
| 06 549 021 24 | [email protected]

Bewaren