Zorg

Wij laten je met andere ogen naar de zorg kijken

Wij zijn sterk in het ontwikkelen van vernieuwende woonzorgconcepten. Daarbij is de toekomstige bewoner altijd ons uitgangspunt. Dit mag dan op een heel persoonlijk niveau zijn; om voor deze bewoner een levendige en levenslange gemeenschap te creëren kijken wij juist heel breed. Wij verbinden wonen, welzijn en zorg om een dorp of wijk sterker te maken. Met deze werkwijze creëren we verrassende zorg- en welzijnconcepten, en tegelijkertijd draagvlak onder bewoners.

Herontwikkeling Zorgvastgoed

KAW begeleidt zorginstellingen en woningcorporaties bij het uitwerken van realistische businesscases voor de herontwikkeling van zorgvastgoed. Hierbij richten wij ons niet alleen op uw gebouw, maar vooral ook op de kansen die uw omgeving en maatschappelijke partners bieden.
Lees meer over herontwikkeling zorgvastgoed >

Zorgvastgoedvisie

Een vastgoedvisie geeft voor iedere locatie en voor de vastgoedportefeuille als geheel een scherp toekomstbeeld. Zo weet u wat te doen met uw verzorgingshuizen, welke doelgroepen waar kunnen worden bediend en wat er op iedere locatie moet gebeuren om tot onderscheidend en goed renderend vastgoed te komen.
Lees meer over zorgvastgoedvisie >

Zorgvastgoed Scan

Nederlandse zorgpartijen laten ongelofelijk veel geld liggen in hun vastgoedportefeuille. De integrale zorgvastgoedscan van KAW maakt inzichtelijk hoe u uw zorg- en vastgoedexploitatie kunt verbeteren door slimme aanpassingen te doen aan uw vastgoed. Waardevolle informatie die als basis dient voor de vastgoedvisie, maar waarmee u ook direct concrete verbeteringen kunt doorvoeren.
Lees meer over het Zorgvastgoed Scan >

Woningbeleid Ouderen & Dementerenden

Goed woningaanpassingsbeleid voor ouderen vermindert zorgkosten, behoudt waardevolle sociale structuren en maakt de wijk toekomstbestendig. Want nu ouderen gedwongen langer thuis wonen, kampen steeds meer thuiswonenden met dementie. Een goede woninginrichting voorkomt problemen bij de bewoner en verlicht de zorgtaken voor de mantelzorger.
Lees meer over Woningbeleid Ouderen & Dementerenden >

Zorgcoöperatie

Zelf lokaal zorg organiseren in dorp of wijk, vanuit de gedrevenheid van bewoners en waar nodig met ondersteuning van professionals. Een zorgcoöperatie maakt zorg persoonlijker, geeft meer voldoening aan vrijwilligers en is soms gewoon pure noodzaak als de georganiseerde zorg wegvalt. Deze nieuwe zorginfrastructuur houdt de zorg overeind waar het financieel niet meer uit kan.
Lees meer over de zorgcoöperatie >

Wijkzorgnetwerk Lab Noord

Het idee achter Lab Noord is simpel. Door de zorg zoveel mogelijk door bewoners op te lossen, ontstaat er een hechte gemeenschap die elkaar helpt en minder beroep doet op professionele zorgverleners. Dat is hard nodig, want de participatiemaatschappij heeft de kloof tot zorg enorm vergroot. Dit experiment draait sinds 2016 en boekt aanzienlijke resultaten.
Lees meer over Lab Noord >

Kleinschalig wonen met zorg in Petterhústerstate, Stiens

Kleinschalig wonen met zorg in Petterhústerstate, Stiens

Geen advies nodig, maar een architect?

Meer weten over de wonen met zorg projecten van KAW? Op de projectpagina vindt u een overzicht van onze architectuur of vraag het projectboek Wonen Welzijn Zorg aan bij Ans. Voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met KAW’s architecten met een hart voor zorg.

Komt u uit de randstad? Candice de Rooij | 06 11 392 103| [email protected]
Liever iets noordelijks? Beatrice Montesano | 06 54 338 961 | [email protected]

Bewaren

Bewaren

Bewaren