Herontwikkeling Zorgvastgoed

De mogelijkheden van uw zorgvastgoed in beeld

Zorgvastgoed is het moeilijkst te managen vastgoed dat er is. Snelle wetswijzigingen, ontwikkelingen in de zorgverlening en de veranderde woonzorgvraag van ouderen maken de toekomst moeilijk voorspelbaar. Vaak is er tijdens de bouw alweer behoefte aan een ander gebouw dan dat er op de tekening staat. Dit vraagt om een ijzersterk concept waarbinnen maximale flexibiliteit mogelijk is, uitgewerkt in een gedegen businesscase voor investeerders en uw interne besluitvorming.

Wat heeft u nodig bij herontwikkeling van zorgvastgoed?

  • Duidelijkheid welke cruciale keuzes u tijdens de initiatieffase moet maken
  • Kwalitatief en kwantitatief inzicht hoe uw klantvraag zich ontwikkelt
  • Hoe u maximaal kunt meeliften op kansen in wijk of dorp
  • Draagvlak en betrokkenheid bij bewoners en personeel
  • Een zorgvastgoedmodel die de kansen en risico’s financieel scherp in beeld brengt
  • Onderlegger om intern tot goede besluitvorming te komen
  • Document om externe financiering te regelen bij banken of beleggers

De juiste keuzes maken aan de voorkant

90% van de zorggebouwen zijn functioneel eerder afgeschreven dan financieel. Dit boekwaarde-probleem is een gevolg van geen keuzes of foute in de initiatieffase van de vastgoedontwikkeling. Om tot een toekomstbestendig concept te komen, moet een zorginstelling zich duidelijk positioneren. Dat betekent keuzes maken over de doelgroep, de levensduur van een zorggebouw en welk imago bij deze doelen past. Bij KAW werkt de vastgoedadviseur integraal samen met een ruimtelijk vormgever. Daarmee heeft u als opdrachtgever het complete plaatje, om de juiste keuzes te kunnen maken.

Maximale flexibiliteit voor een langere levensduur

Toekomst voorspellen is moeilijk! De zorg verandert zo snel, dat het een utopie is nu een concept te bedenken dat 5 jaar later nog steeds past. Juist daarom zijn flexibiliteit in ontwerp en exploitatie zo belangrijk. In de planfase en het ontwerp gaat KAW uit van de huidige én de mogelijke toekomstige gebruikers. We rekenen met scenario’s, zodat heel helder is wat de gevolgen zijn van de verschillende toekomstscenario’s.

Is bij u zorg onderdeel van wonen en leven?

De meeste zorggebouwen functioneren ruimtelijk en functioneel als eiland in de wijk. KAW is van oudsher sterk in wonen en wijkontwikkeling. Daar horen allerlei voorzieningen bij, ook zorg. Uitgangspunt is dat mensen zolang mogelijk gelukkig thuis kunnen wonen, zorg ondersteunt hierin. Zowel bij nieuwbouw als verbouw van zorgvastgoed onderhouden we relaties met uw bewoners en de omliggende wijk of dorp om zo van dat eiland af te komen.

 KAW maakte de businesscase die de onderligger van de transformatie van het intramurale verpleeghuis Berchhiem tot wijkgericht zorgcentrum was     De businesscase van KAW was de onderligger van de transformatie van verpleeghuis Berchhiem tot wijkzorgcentrum

De businesscase van KAW was de onderligger van de transformatie van verpleeghuis Berchhiem tot wijkzorgcentrum

Zorgvastgoed Rekenmodel: slim rekenen

KAW heeft een zorgvastgoedrekenmodel ontwikkeld, speciaal om inzicht te krijgen in gevolgen van beleidskeuzes bij nieuwbouw en transformatie van zorg. Dit rekenmodel geeft het juiste antwoord op uw wensen met overweging van kansen en risico’s in de toekomst. U kunt aan ‘de knoppen draaien’ en meteen zien welke financiële gevolgen bepaalde inhoudelijke keuzes met zich meebrengen. Meer weten over het zorgvastgoed rekenmodel?

Meer weten over de herontwikkeling van zorgvastgoed?

Neem vrijblijvend contact op met Theo Adema | 06 546 614 13 | [email protected]