Lab Noord: wijkzorgnetwerk voor Bilgaard

Dit experiment organiseert zorg in eigen wijk

Lab Noord maakt zorgverlening toegankelijk! Het doel is dichtbij, makkelijk en daarmee heel laagdrempelig antwoord te kunnen geven op de breedste zorgvragen. Een sociaal netwerk van bewoners en professionals in de wijk pakken individuele hulpvragen aan. Dat is hard nodig, want de participatiemaatschappij heeft de kloof tot zorg in een paar jaar enorm vergroot. Dit experiment draait sinds 2016 in de Leeuwarder wijk Bilgaard en boekt aanzienlijke resultaten.

Na één jaar al 140 vrijwillige zorgverleners in Bilgaard

Met haar wijkzorgnetwerk wil Lab Noord mensen vertrouwen in zichzelf teruggeven, eenzaamheid terugdringen en aansluiten bij wat mensen nodig echt hebben. Het idee achter Lab Noord is simpel: door de zorg in de wijk zelf op te lossen, zoveel mogelijk door bewoners, ontstaat er een hechte gemeenschap die elkaar helpt en minder beroep doet op professionele zorgverleners. Op die manier wordt de zorg toegankelijk voor iedereen, en ook niet onbelangrijk, betaalbaar. Dit anders organiseren van de zorg begint met vrijwilligers die zich willen inzetten voor de wijk. Inmiddels staan er 140 wijkbewoners paraat voor elkaar!

Wijkmanager Bilgaard: “Lab Noord pakt de dingen aan
die bewoners belangrijk vinden,
en daarmee verbetert de leefbaarheid in de wijk echt.”

Waarom hulp toegankelijk maken zo hard nodig is

Veel ouderen en andere zorgvragers worden verwaarloosd. De participatiemaatschappij maakt deze mensen verantwoordelijk voor het regelen van hun eigen zorg. Dit moeten zij in 1e instantie binnen hun eigen netwerk oplossen – zonder budget. Na een eerste omslagperiode van 5 jaar zien we dat een grote groep mensen dit niet redt: ze missen het sociale netwerk, de doekracht of de kennis om dit zelf te organiseren. Juist voor de zwakkeren is het zelf zorg regelen een moeilijke opgave. De urgentie in Bilgaard (6800 inwoners) is groot: de wijk behoort tot de top 10 probleemwijken van Nederland.

Sociaal team: “Onze caseload van kleine zorgvragen is afgenomen
waardoor we meer tijd hebben
om aan de zware gevallen te besteden”.

Eén centraal punt voor alle zorgvragen

Met het wijkservicepunt maken we hulp toegankelijk voor iedereen. Bij de 3 (voorheen werkloze) dames achter de balie kun je met iedere zorgvraag terecht. Zij kijken vervolgens of het met een vrijwilliger uit de wijk kan worden opgelost. Is dit niet het geval, dan zet ze de vraag direct door naar de juiste instantie. De weg door het bureaucratische oerwoud wordt inwoners van Bilgaard zo bespaard.

It giet oan!

Concreet levert het wijkservicepunt inmiddels verschillende diensten, zoals een klussendienst, dagbesteding en verzorging. Allemaal simpele, maar effectieve en praktische oplossingen voor zorgproblemen. Nieuwe diensten worden continu ontwikkeld naar aanleiding van vragen uit de wijk.

Sociale Dienst Gemeente:
“Wij hebben een plek waar mensen succesvol
kunnen re-integreren”.

Samenwerkingspartners en werkwijze

Lab Noord werkt dwars door de verschillende kokers en heft de blokkades op tussen de keur aan zorg- en welzijnsinstellingen en de verschillende gemeentelijke afdelingen. De stuurgroep (bestaande uit zorgverzekeraar, gemeentelijke afdelingen (sociaal domein, wijkmanagement, sociale dienst), sociaal team, zorgorganisatie en wijkvereniging) probeert de randvoorwaarden te scheppen zodat het wijkservicepunt het werk goed kan organiseren. Lab Noord bouwt verder op wijkbedrijf Bilgaard.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren