Woningbeleid Ouderen & Dementerenden

Minder zorgen door dementie-vriendelijke woningen

Een goede inrichting van de woning kan veel probleemgedrag bij mensen met dementie voorkomen. Doordat de hersenen door het dementieproces veranderen, zijn dementerenden heel gevoelig voor prikkels. In een prikkelarme omgeving blijven mensen met dementie rustiger en minder angstig. Dat maakt dat de dementerende meer zelf kan, en minder geneigd is om bijvoorbeeld weg te lopen. Daardoor wordt ook de mantelzorger minder belast.

Dementie-vriendelijke woningen

De ingrepen om een woning dementie-vriendelijk te maken zijn simpel en relatief goedkoop, zoals goede verlichting, onnuttige zaken uit het zicht en tijdsschakelaars die het dag-nachtritme bewaken. Dit voorkomt veel onnodig leed bij de dementerende en hun verzorgers. Want ook mantelzorgers ervaren de zorg voor hun dementerende familieleden als minder zwaar wanneer de woning goed is aangepast aan de behoeften van dementerenden.

Cursus senioren-bestendige woningvoorraad

Heeft uw gemeente een beleid voor woningaanpassingen voor dementerenden? De kans is groot van niet. In deze cursus leert u hoe u uw stad, uw voorraad, uw wijk en uw woningen veiliger kunt maken voor mensen met dementie of grotere kwetsbaarheid door ouderdom. We gaan in op thema’s als coaching van mantelzorgers tot lichte vormen van ondersteunende domotica die helpen deze kwetsbare doelgroepen prettiger te laten wonen. Stuur Diet een mailtje voor actuele cursus-data. De cursus kan ook in-house gegeven worden.

Meer info?

Bent u benieuwd hoe u binnen uw organisatie of in uw wonen, welzijn en zorg netwerken een beter woningbeleid voor ouderen op kunt zetten ? Neem dan contact op met Diet Hensums | 06 146 038 20 | [email protected]