Zorgcoöperatie

Iets betekenen voor een ander - dát is echt belangrijk voor ouderen

De ouderenzorg zoals we die kennen uit de verzorgingsstaat van Drees is onbetaalbaar geworden. En dat is niet eens zo erg, want de oudere van vandaag houdt de regie graag in eigen hand. In een gemeenschap is ontzettend veel aanwezig om mensen de zorg te leveren die zij nodig hebben. Je moet er alleen met een andere blik naar durven kijken. KAW helpt dorpen en wijken bij het organiseren van een sociale zorginfrastructuur.

Waarom een zorgcoöperatie?

  • Sociale zorgstructuur maakt meer mogelijk met minder geld
  • Persoonlijke zorg wordt een duurzame lokale economie
  • Het versterkt de sociale cohesie in een dorp
  • Blijvend gemotiveerde mantelzorgers en vrijwilligers
  • Mensen kunnen oud worden in hun vertrouwde omgeving

Sociale structuren zijn nodig om je thuis te voelen

Vaak moet er eerst iets heftigs gebeuren voordat mensen inzien dat je de zorg eigenlijk veel beter anders kunt organiseren. Zoals in het noord Groningse dorp Warffum bijvoorbeeld, waar het laatste verzorgingshuis zijn deuren dit jaar sluit. De 91-jarige Jan Sikkema is verknocht aan het dorp – hij woont er al zijn hele leven. Nu dreigt hij alsnog te moeten vertrekken. Voor Warffum was dat de aanleiding om zelf het heft in handen te nemen.

“Ik vind het altijd een feestje
om te zien
hoeveel creativiteit en energie er in zo’n dorp zit.”

Lokale kracht

Wij geloven in de kracht van de bewoner. Mensen vinden het leuk een ander te kunnen helpen met hun talent. In een gemeenschap is heel veel deskundigheid, die je op het 1e gezicht niet ziet. Door slim te combineren haal je het optimale uit een gemeenschap en kun je veel meer zorg leveren dan gedacht: door talent en energie in te zetten, de bestaande voorzieningen beter te gebruiken, en vooral alles zichtbaar te maken. Op die manier organiseer je een zorginfrastructuur met meer kwaliteit en persoonlijke aandacht, dan een bedrijf ooit zou kunnen realiseren.

Het begint met draagvlak

Wil je een zorgcoöperatie organiseren, dan is de 1e stap draagvlak kweken. Wanneer je een dorp uitlegt wat er verandert op zorggebied en wat dat voor hen betekent, zien bewoners de noodzaak en worden ze enthousiast. “Je kunt het over je heen laten komen, maar je kunt nu ook zelf het heft in handen nemen”, is de reactie vaak.

“Ook kleine succesjes vieren we,
dat houdt de energie erin
en dan zien mensen dat het echt kan!”

Iedere zorgcoöperatie is anders

Vervolgens starten we een transparant proces, waarin iedereen ideeën aan mag leveren. Bewoners kunnen op een open website meepraten en de voortgang zien. Een sociale zorginfrastructuur is alleen mogelijk als bewoners mogen helpen op hun eigen manier – vanuit hún kracht, als het hén uitkomt. Voor de procesbegeleider is het een kwestie van omdenken en de zaken slim aan elkaar verbinden.
Het loslaten van de zorg is voor een gemeente altijd heel lastig. Als ze zien dat het lukt, wordt het voor een gemeente veel makkelijker ruimte te geven om een dergelijk initiatief te laten ontstaan.

Meer info?

Wilt u een keer vrijblijvend sparren met onze adviseur zorg? Neem dan contact op met
Diet Hensums | 06 55 748 589 | [email protected]

Projecten