Zorgvastgoed Scan

Helpt bij de juiste strategische vastgoedbeslissingen

Nederlandse zorgpartijen laten ongelofelijk veel geld liggen in hun vastgoedportefeuille. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat zorgpartijen vaak eenvoudig 10-20% kunnen besparen op hun energierekening. Met een zorgvastgoedscan achterhaalt u hoe uw vastgoed scoort op verschillende criteria. Waardevolle informatie die als basis kan dienen voor de vastgoedvisie, maar waarmee de zorgpartij ook direct verbeteringen kan doorvoeren. Het bestaat uit:

1. Woongeluksscan

De woongeluksscan maakt inzichtelijk hoe tevreden uw personeel, uw bewoners en hun familie en mantelzorgers zijn met hun woon- en werkomgeving. Daarmee leggen we knelpunten bloot en brengen we verbeterpunten in beeld. Die vertalen we naar het gebouw en werken we uit in praktische verbetervoorstellen. Natuurlijk onderbouwd met een businesscase waarin de kosten terugverdiend worden: bijvoorbeeld door lagere zorgkosten, meer mantelzorg of een betere verhuurbaarheid.

2. Energieprestatiescan

In de zorg wordt iedere maand gemiddeld € 150,- aan energie per cliënt betaald, met uitschieters tot wel € 300,-. Met kleine investeringen of aanpassingen kan vaak veel bespaard worden op de energierekening van het zorggebouw. Dat kan als basis dienen voor een gezondere exploitatie of nodige investeringen. Onze energieadviseur scant uw gebouw, uw installaties, het bewoners- en personeelsgedrag en uw energierekening op optimalisaties en brengt in beeld hoeveel u kunt besparen.

3. Marktonderzoek

We brengen in beeld welke zorggroepen er in uw werkgebied om woonruimte vragen, nu en in de toekomst. Onze analysetool houdt rekening met demografische gegevens, wettelijke veranderingen en lokale omstandigheden. Daarmee wordt duidelijk welke woonvormen u nodig heeft, en waar overschotten en tekorten te verwachten zijn. Met deze kennis verbetert u direct de verhuurbaarheid van uw vastgoed.

4. Onderhoudsscan

Een onderhoudsscan vertelt u precies wanneer u welke kosten kunt verwachten. Op basis van de huidige staat, de onderhoudsgeschiedenis en de afschrijvingstermijn van het gebouw wordt een meerjarenonderhoudsplanning (mjop) opgezet van alle gebouwdelen. Het noodzakelijke onderhoud wordt in de tijd uitgezet en op geld gezet. Daarnaast onderzoeken we hoe de onderhoudskosten door toepassing van onderhoudsvriendelijke materialen duurzaam verlaagd kunnen worden.

5. Financiële scan

We brengen de financiële prestaties van uw vastgoed in beeld door de inkomsten uit nacalculatie, nhc, extramurale verhuur, bijdrage energiekosten als onderdeel van de zzp-vergoeding en eventuele andere inkomstenstromen af te zetten tegen de kapitaallasten of huur, energiekosten, onderhoudskosten o.b.v. mjop en eventuele leegstandskosten. We doen dit voor de korte en lange termijn, zodat uw inzicht krijgt in de financiële prestaties van uw vastgoed.

Wilt u meer weten?

Met een zorgvastgoedscan hebt u een schat aan informatie. Het dient vaak als basis voor een zorgvastgoedvisie. Wilt u meer inzicht over de staat van uw vastgoedportefeuille?
Neem dan contact op met Theo Adema | 06 546 614 13 | [email protected]