Zorgvastgoedvisie

Toekomstvisie voor uw vastgoedportefeuille

Van zorginstellingen wordt van de ene op de andere dag een professionele visie op hun vastgoed verwacht. Het versneld invoeren van scheiden wonen en zorg is een belangrijke uitdaging. Niet alleen verandert uw doelgroep, ze wordt ook steeds mondiger. Hoe zorgt u er voor dat u aansluit bij de woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners? Nog spannender wordt het door veranderende wetgeving, die onzekerheid over toekomstige inkomsten brengt. KAW maakt duidelijk wat er aan inkomsten verdwijnt, maar vooral ook wat u overhoudt. Zodat u nú verder kunt, en vast inspeelt op ontwikkelingen in de toekomst.

Wat levert een zorgvastgoedvisie op?

  • duidelijkheid welk vastgoed nu en in de toekomst nodig is
  • inzicht in de mogelijkheden van het bestaande vastgoed
  • scherp toekomstbeeld voor de vastgoedportefeuille als geheel
  • strategie per locatie voor goed renderend vastgoed

Doelgroepenanalyse: de zorgvrager centraal

De traditionele groep ouderen verdwijnt en zorginstellingen krijgen te maken met een meer pluriforme groep zorgvragers. Zoveel mensen, zoveel wensen, ongeacht de beperking! Inzicht in de doelgroep is de basis voor iedere zorgvastgoedvisie. Het helpt de juiste keuzes te maken en je als zorgpartij te onderscheiden van je concurrenten.
Een scherpe doelgroepenanalyse brengt de ontwikkeling van de huidige en toekomstige doelgroep in beeld, én geeft inzicht in de ontwikkeling van andere doelgroepen in de omgeving. Zowel kwalitatief als kwantitatief: het gaat om de ontwikkeling van het aantal klanten en hun wensen.

Is dit uw toekomstige zorgvrager?

Is dit uw toekomstige zorgvrager?

Locatieanalyse: de mogelijkheden bestaande vastgoed

Locatieanalyses brengen in beeld wat de (on)mogelijkheden zijn uw verschillende locaties. We kijken bouwkundig: wat zijn de mogelijkheden van de gebouwen, wat zijn de energieprestaties, welke onderhoudskosten komen eraan? Ook onderzoeken we de kansen die de locatie voor andere functies als gezondheidscentra, winkeltjes en kinderopvang biedt. Met de kwaliteit en kansen per locatie in beeld, heb je een gedegen basis voor ontwikkelscenario’s.

Slimme vastgoedexploitaties

Met de input van de doelgroepen- en locatieanalyses zetten we per locatie een vastgoedexploitatie op. Dit geeft inzicht in de financiële prestaties per locatie, maar ook van de vastgoedportefeuille als geheel. Afhankelijk van de kwaliteiten van het gebouw bepalen we een realistische afschrijvingstermijn. Ook berekenen we de totale kosten: financieringskosten, functionele aanpassingen, onderhoudskosten en energiekosten. Voor de inkomsten rekenen we met de gefaseerde invoering van de normatieve huisvestingscomponent en huurinkomsten uit extramurale verhuur (o.b.v. puntensysteem) en verhuur van ruimten aan derden.

Scherpe visie op de toekomst

Met de vastgoedvisie heeft u voor iedere locatie en voor de vastgoedportefeuille als geheel een scherp toekomstbeeld. Zo weet u wat te doen met uw verzorgingshuizen, welke doelgroepen waar kunnen worden bediend en wat er op iedere locatie moet gebeuren om tot onderscheidend en goed renderend vastgoed te komen. De doelgroepenanalyse maakt inzichtelijk welk vastgoed er nu en in de toekomst nodig is. De locatieanalyses en vastgoedexploitaties bieden inzicht in de kansen en mogelijkheden van de bestaande vastgoedportefeuille.

Meer info?

In de whitepapers over het scheiden wonen en zorg leest u hoe u op deze ontwikkeling in kunt springen en ook wat u vooral niet moet doen. Wilt u een keer vrijblijvend sparren met onze adviseur zorgvastgoed?
Neem dan contact op met Theo Adema | 06 546 614 13 | [email protected]