KAW-dag 2022 Alles blijft anders!

En dan is het eindelijk zover. Na twee jaar achter schermen en in online calls komen we eindelijk met het hele bedrijf bij elkaar. Op onze eerste post-corona KAW-dag hebben we met oude collega’s bijgepraat en nieuwe collega’s persoonlijk leren kennen. De dag stond in het teken van kennisdeling. Welke vernieuwende werkvormen passen we toe? Hoe kunnen we blijven leren van oplossingen die op onze verschillende locaties ontwikkeld worden? Welke thema's zijn nu urgent?

Vernieuwde werkvormen

Elke vestiging heeft de afgelopen tijd energie gestoken in nieuwe, bijzondere werkvormen. In Groningen werd een interne architectenselectie georganiseerd. In drie teams van elk twee architecten werd gestreden om de winst. Zij presenteerden de schetsontwerpen voor een interne jury en de opdrachtgever. In het definitieve ontwerp zie je de inspiratie die ontstond uit de interne selectie duidelijk terugkomen.

Ik ben enorm verrast over de creativiteit en inspiratie die het teweeg heeft gebracht.

In Rotterdamse hielden ze hun eigen Kollectieve Architekten Werkplaats dag. Eén dag op kantoor de hele dag samen ontwerpen. Snel ideeën ontwikkelen voor vijf opgaven van groot naar klein. De opbrengst? Plattegronden, verkavelingsstudies en een ontwerp voor een groot appartementengebouw. “We merkten dat de limieten weg vielen en je raakt overtuigd vanuit intuïtief handelen. De dag was meer dan een leuke studiemiddag. Alles heeft geleid tot nieuwe projecten, de verbetering van bestaande projecten of het nemen van nieuwe initiatieven.”

In Eindhoven vindt in blokken van zes weken elke eerste maandag de Workshop Monday plaats. Hierin bespreekt het team een casus waar iedereen zes weken aan werkt in drie groepen. Met positief resultaat. Zo zijn er al drie producten uitgerold, waaronder een kwartetspel waarin je heel laagdrempelig het gesprek voert over duurzaamheidsmaatregelen en hoe je hierin het beste keuzes kan maken.

Directe feedback

Tijdens elke KAW-dag luisteren we naar of wat wij met het hele bedrijf willen bereiken ook goed matcht met de visie en ambitie van onze collega’s. Zo krijgen we hele concrete en praktische thema’s waar we gezamenlijk aan kunnen werken. Kennisdeling, inhoudelijke discussies voeren, focus op mooie architectuur en werken aan duurzaamheidsambities zijn voorbeelden van de input. Dit alles komt terug in onze visie voor de komende tijd.

2.0 KAWdag 2022 Pim Geerts Utrecht wijkvernieuwing

Adviesteam(s), stedenbouw en KIM

Sinds begin dit jaar werken we met twee expertiseteams bij onze adviestak, onderzoek en proces- en bewonersbegeleiding. Onze kennis op het gebied van onderzoek is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het belang van het kunnen lezen van complexe vraagstukken wordt steeds groter. Daarom werkt voortaan onder leiding van Daniel Depenbrock een team specifiek aan onderzoeksopgaven. Met een tweede team richten wij ons op procesbegeiding, bewonersbetrokkenheid/participatie en communicatie. Wietske Schober leidt dit team en is in 2022 ook toegetreden als nieuw directielid. Met deze twee stevige gereedschapskisten in de hand kunnen we nog beter onze kennis gericht inzetten.

Het belang van het stedenbouwkundig ontwerp wordt in ons werk steeds groter. De kennis en mensen zit verspreid door de vestigingen, maar we hebben op elke plek waardevolle inzichten. We gaan actief de vaardigheden en energie van collega’s bundelen. Wout Smits stuurt dit proces aan.

Van BIM naar KIM, want een grote groep collega’s is druk bezig met het inrichten van een specifiek KAW Information Model. Hiermee werken we effectiever, zijn minder tijd kwijt aan randzaken en kunnen onze energie meer richten op de kwaliteit van de ontwerpen en de uitvoering ervan.

Wij willen werken aan duurzame woon-en leefomgevingen. Ook binnen KAW. Dat kan alleen als je intern ook de vrijheid hebt je te verdiepen in voor jouw relevante en belangrijke thema’s. Met bovenstaande acties grijpen collega’s kansen aan om voor hun een nog prettigere werkomgeving te maken. Tijdens een KAW-dag is dit dan ook een uitgelezen kans om het te delen met het hele bedrijf.

2.1 KAWdag 2022 Pim Geerts Utrecht wijkvernieuwing

Middag-werksessies

De middag van de KAW-dag stond in het teken van kennisdeling. Een aantal werksessies werkten als een grote feedback-ronde aan onszelf: waar zijn we goed in en moeten we vooral mee doorgaan en wat kunnen we nog en moeten we mee beginnen. We keken naar hoe architectuur en stedenbouw kunnen helpen in de sociale wijkvernieuwing, hoe we oplossingen kunnen bieden om kwetsbare doelgroepen verder te helpen in de maatschappij, hoe nieuwe modellen (zoals Wijkmakers) kunnen helpen bij transformatieopgaven én hoe wij het beste klimaatbestendig kunnen ontwerpen waarbij we uitstoot van CO2 terugbrengen.

Wij hebben wel hele fijne collega’s

We zetten op de KAW-dag een paar collega’s in het zonnetje die zich intensief hebben ingezet voor een speciaal doel. We zijn dit jaar blij dat we op een veilige manier samen kunnen komen. Maar we beseffen ons ook maar al te goed dat dit niet vanzelfsprekend is. Meerdere collega’s hebben zich hard gemaakt om Oekraïners in huis te nemen, noodzakelijke spullen en geld naar de grens te brengen of in Nederland gecoördineerd dat er een opvanglocatie van de grond kwam. Wij zijn onwijs trots dat wij dit soort warme mensen in dienst hebben en dat zij hun netwerk inzetten om echt een verschil te maken.

Leef de ruimte!

3.0 KAW KAW-dag utrecht bureaudag Le;en Pim Geerts leuk bedrijf stagiairs

Deel blog