Publicaties Toekomstvisie

Hier vind je onze belangrijkste publicaties met betrekking tot toekomstvisies voor (deel van een) wijk, dorp of stad. 

Design a community of care (2020)

Bestaande complexen bezitten een bijzonder groot adaptief vermogen om invulling te geven aan de veranderende woon-zorg omgeving. Daarnaast kan een bestaand complex extra functies faciliteren om zo een nieuwe rol in de wijk te vervullen. Zo kan wonen met zorg als motor dienen voor de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van een bestaande stadswijk. Samen met Woonwaarts, Dienstencentrum OBG en SBVOB, ondersteund door stimuleringsfonds creatieve industrie, hebben we voor de wijk Galgenveld (Nijmegen) een toekomstvisie ontwikkeld over hoe hedendaagse zorgvraagstukken passen binnen de ruimtelijke omgeving.

Open publicatie

Deel publicaties