Publicaties Toekomstvisie

Hier vind je onze belangrijkste publicaties met betrekking tot toekomstvisies voor (deel van een) wijk, dorp of stad. 

Toekomstvisie voor oud zorgvastgoed Nijmegen (2020)

Bestaande complexen bezitten een bijzonder groot adaptief vermogen om invulling te geven aan de veranderende woon-zorg omgeving. Daarnaast kan een bestaand complex extra functies faciliteren om zo een nieuwe rol in de wijk te vervullen. Zo kan wonen met zorg als motor dienen voor de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van een bestaande stadswijk. Samen met Woonwaarts, Dienstencentrum OBG en SBVOB, ondersteund door stimuleringsfonds creatieve industrie, hebben we voor de wijk Galgenveld (Nijmegen) een toekomstvisie ontwikkeld over hoe hedendaagse zorgvraagstukken passen binnen de ruimtelijke omgeving.

Open publicatie

Toekomstvisie stadsranden Tilburg-Noord (2020)

Zoals de Tilburgse Koerier schreef: Het DNA van Tilburg ligt in Noord. Een stad met veel kleur, jong talent, bedrijvigheid en creativiteit. Eigenzinnig en tegendraads. Met de mentaliteit ‘niet lullen maar poetsen’ schreven we voor de prijsvraag van Panoramalokaal een toekomstvisie voor de wijk Tilburg Noord. “Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst?” een prijsvraag vanuit Panorama Lokaal. En als wij aan de toekomst van Tilburg Noord denken, gaan wij uit van de kracht van verregaande samenwerking tussen bewoners, bewonersvertegenwoordigers, ondernemers, onderwijs en professionals.

Open publicatie

Deel publicaties