Publicaties Woonlastenonderzoeken

Hier vind je onze belangrijkste publicaties op het gebied van woonlastenonderzoek. We meten ieder huishoudboekje afzonderlijk en weten daardoor precies welke groepen moeite hebben om rond te komen en waar zij wonen. We geven ook advies over hoe hun woonlastensituatie verbeterd kan worden.

Woonlastenonderzoek Patrimonium (2017)

Woningcorporaties maken jaarlijks prestatieafspraken met de gemeente en huurdersverenigingen, onder andere over betaalbaarheid. Woningcorporatie Patrimonium uit Groningen wilde graag weten waar huurders betaalbaarheidsproblemen ervaren en wat daarvan de oorzaak is. Het woonlastenonderzoek laat aan de hand van GIS-kaarten precies zien waar woonlastenverlaging het hardst nodig is.  

Open publicatie

Woonlastenonderzoek Oost-Groningen (2018)

In opdracht van woningcorporaties uit Oost-Groningen onderzochten we of de woonlasten van huishoudens passen bij hun inkomen en hoe de huishoudens hun woonlasten zelf ervaren. Voor corporaties en huurdersorganisaties biedt het onderzoek goede aanknopingspunten voor beleid op het gebied van betaalbaar wonen.

Open publicatie

Deel publicaties